เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

เนื่องจากมีคำถามจากคุณครูที่อยู่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กว่าสามารถเลื่อนวิทยฐานะแบบคุณครูที่สังกัด สพฐ. ได้หรือเปล่า ซึ่งที่จริงทางสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ออกหนังสือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการเอาไว้ โดยเมื่อผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 โดยต่อมาหากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูมีสิทธิจะยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการได้

โดยสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลงานเพื่อให้มีวิทยฐานะดังกล่าวให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนี้ครับ

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นคำขอรับการประเมิน

1.ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี , 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก (นับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งครู คศ.1)

2.ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2

3.ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

ระยะเวลาการยื่นคำขอรับการประเมิน ให้ยื่นคำขอรับการประเมินปีละ 1 ครั้ง ตามห้วงเวลา

1.ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน ของทุกปี

2.ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ก็จบเพียงเท่านี้ครับ แต่ถ้ามีข่าวคราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ทางเทรนครูจะนำมาอัพเดทเพิ่มเติมแน่นอนครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. เอกสารเลขที่ มท ๐๘๐๙.๔/ ว๓๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

อ่านแล้ว 

1 ความเห็นบน “การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

  1. นิราภรณ์ ควันไชยะ นิราภรณ์ ควันไชยะ พูดว่า:

    รายละเอียดขั้นตอนการขอยื่น ครู คศ.3 แบบใหม่ค่ะของ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top