เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลองค์กร

“สถาบันพัฒนาอบรมครูเทรนครู (TrainKru)” ก่อตั้งโดย
บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education)

กิจการเพื่อสังคมในกลุ่มบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครู

ปัจจุบันมีครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์และเข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้จาก “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น” แล้วกว่า 150 โรงเรียน หรือกว่า 40,000 คนทั่วประเทศ

0
ผู้เรียน
0
สมาชิก
10000
ผู้เข้าชม