เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

ครู-อาจารย์ประเทศไหนได้รับความเคารพนับถือมากที่สุด?

คนที่ใฝ่ฝันจะยึดอาชีพด้านการสอนหรือเป็นครูบาอาจารย์นั้น หากต้องการมีสถานะเป็นที่ยอมรับ โดยบรรดานักเรียน ผู้ปกครอง และสังคมต่างให้ความเคารพยกย่องอย่างสูงกันถ้วนหน้า ประเทศในฝันสำหรับคนเหล่านี้อาจได้แก่จีน มาเลเซีย และไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีคะแนนนำในดัชนีสถานะครูโลก (Global Teacher Status Index) ประจำปีนี้


ดัชนีดังกล่าวจัดทำโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NIESR) ของสหราชอาณาจักร และมูลนิธิวาร์คีย์ (Varkey Foundation) โดยสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชน 35,000 คน ใน 35 ประเทศทั่วโลก ถึงทัศนคติที่มีต่ออาชีพครู-อาจารย์ ในหลากหลายด้าน

ผลสำรวจในประเด็นการให้ความเคารพต่อครูนั้น พบว่าหลายชาติในภูมิภาคเอเชียมีคะแนนนำ โดยจีนนั้นเป็นประเทศที่นักเรียนและคนในสังคมถึง 81% มีความเคารพนับถือครูมากเป็นพิเศษ ซึ่งจัดว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ตามมาด้วยมาเลเซียในลำดับที่ 2 และไต้หวันในลำดับที่ 3

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศในเอเชียที่ติด 1 ใน 10 อันดับแรก เรื่องการเคารพยกย่องครูอาจารย์ ซึ่งรวมถึงอินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย และสิงคโปร์ ส่วนประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมในการวิจัยและจัดอันดับครั้งนี้

สำหรับประเทศในกลุ่มที่อาชีพครูได้รับความเคารพนับถือน้อยที่สุด ได้แก่บราซิล อิสราเอล และอิตาลี โดยมีสัดส่วนของคนในสังคมที่ยกย่องชื่นชมอาชีพครูต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ 36%

คณะผู้จัดทำดัชนีสถานะครูโลก 2018 ระบุว่า ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาใต้นั้น “โดยทั่วไปแล้วมองเรื่องความเคารพที่นักเรียนควรมีให้ครูในแง่ร้ายอย่างมาก” แต่วัฒนธรรมเรื่องความเคารพต่อผู้ที่สั่งสอนอบรมวิชาความรู้ให้นั้น กลับมีความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย

ทีมผู้วิจัยยังตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศที่นักเรียนมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ทั้งอาชีพครูก็มีสถานะสูงในสังคมนั้น มักเป็นประเทศที่นักเรียนทำคะแนนได้ดีในการทดสอบระดับนานาชาติ ซึ่งเรื่องนี้อาจเป็นผลมาจากการที่อาชีพครูสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถให้เข้ามาทำงานสอนได้มาก จึงพลอยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้นไปด้วย

อยากให้ลูกเป็นครูไหม ?


อีกวิธีหนึ่งในการทำดัชนีชี้วัดสถานะของครูในแต่ละสังคม ก็คือการสำรวจทัศนคติของบรรดาพ่อแม่ว่า อาชีพครูนั้นดีพอที่ผู้ปกครองจะส่งเสริมให้ลูกหลานยึดเป็นวิถีเลี้ยงชีพในอนาคต เหมือนกับการส่งเสริมอาชีพแพทย์ในหลายประเทศหรือไม่

ผลการสำรวจชี้ว่า ในประเทศจีน อินเดีย และกานา ครอบครัวจะส่งเสริมให้ลูกหลานได้เป็นครูในอัตราส่วนที่สูงมากที่สุด แต่ที่รัสเซีย อิสราเอล และญี่ปุ่น พ่อแม่จะไม่สู้สนับสนุนให้ลูกเป็นครูกันมากนัก

สำหรับสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งขององค์กรผู้ทำการวิจัยเองนั้น มีคนเพียง 23% ที่ต้องการผลักดันให้ลูกประกอบอาชีพครู ซึ่งจัดว่าเป็นจำนวนน้อยจนติดอันดับท้าย ๆ ของกลุ่ม

อาชีพครูเป็นงานหนักหรืองานเบากันแน่ ?


การสำรวจในครั้งนี้ยังมุ่งวัดทัศนคติของสังคมที่มีต่อชีวิตการทำงานของครูด้วย โดยพบว่าในประเทศที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ มักจะมองว่าครูทำงานน้อยชั่วโมงกว่าความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นที่นิวซีแลนด์ซึ่งครูมีชั่วโมงการทำงานยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หรือที่อียิปต์และปานามาซึ่งครูมีชั่วโมงการทำงานน้อยที่สุด

แม้คนทั่วไปจะมองว่าครูทำงานเบากว่าความเป็นจริง เพราะไม่ทันได้คิดถึงภาระงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการสอน เช่นการนำข้อสอบมาตรวจที่บ้าน แต่เรื่องนี้มีข้อยกเว้นที่ฟินแลนด์และแคนาดา ซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าครูทำงานหนักเป็นจำนวนชั่วโมงมากกว่าที่ทำอยู่จริง ทั้งยังมองว่าการที่ครูทำงานหนักเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระบบการศึกษาของประเทศประสบความสำเร็จอย่างสูง

ควรให้เงินเดือนครูตามผลการสอนที่ออกมาหรือไม่ ?


คำถามหนึ่งที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ เป็นการติดตามประเด็นถกเถียงร้อนแรงเมื่อ 5 ปีก่อน ซึ่งสังคมเคยมีคำถามว่าควรจ่ายค่าแรงให้ครูตามประสิทธิภาพในการสอนและผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงดีหรือไม่ โดยผู้วิจัยพบว่าความคิดเห็นสาธารณะต่อเรื่องนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน

ในทุกประเทศที่ทำการสำรวจ ผู้วิจัยพบว่าจำนวนของผู้ที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวลดน้อยลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนในปี 2013 โดยที่ฟินแลนด์จำนวนผู้ที่ต้องการให้ครูได้รับเงินเดือนตามผลงานที่ทำได้จริง ลดลงจาก 80% เมื่อ 5 ปีก่อน มาอยู่ที่ 21% ในปีนี้ ส่วนสถิติที่สหราชอาณาจักรเองก็ลดลงจาก 74% ในอดีต มาอยู่ที่ 34% ในปัจจุบัน

นายซันนี วาร์คีย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิวาร์คีย์ องค์กรการกุศลด้านการศึกษาซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีสถานะครูโลกและเป็นผู้มอบรางวัลครูโลก (Global Teacher Prize) ในทุกปีกล่าวว่า “ดัชนีที่เราจัดทำขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์ทางวิชาการที่ชัดเจน ซึ่งช่วยตอกย้ำถึงความจริงที่ทุกคนก็รู้โดยสัญชาตญาณมานานแล้วว่า สถานะของครูในสังคมมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับผลการเรียนของเด็ก ๆ ในโรงเรียน”

“ตอนนี้เราพูดได้เต็มปากอย่างไม่ต้องสงสัยว่า การให้ความเคารพต่อครูไม่ใช่แค่ภาระหน้าที่ทางศีลธรรม แต่ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ” นายวาร์คีย์กล่าว

ประเทศและดินแดนที่ครูมีสถานะสูงในสังคม 10 อันดับแรก


1. จีน
2. มาเลเซีย
3. ไต้หวัน
4. รัสเซีย
5. อินโดนีเซีย
6. เกาหลีใต้
7. ตุรกี
8. อินเดีย
9. นิวซีแลนด์
10. สิงคโปร์
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.bbc.com

อ่านแล้ว 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top