เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้อง TrainKru

กว่า 10 ปี ที่บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้ทำงานเกี่ยวกับการศึกษา คลุกคลีกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เราได้เล็งเห็นว่า “ครู” คือ “คนสำคัญ” เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต ได้แบบเท่าทวีคูณ

“เทรนครู” โดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จึงขออาสาอยู่เคียงข้างครู เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่น้อง เป็นครอบครัว ให้ความรู้เรื่องหลักสูตรคูปองครู ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะวิชาชีพต่างๆเพื่อครูทุกคน ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ องค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ครูได้ศึกษาหาความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

Professional

ทุกหลักสูตรคุณภาพพัฒนาโดยวิทยากรชั้นนำทั่วประเทศ

Enjoy & Easy

วิทยากรสอนสนุกและเข้าใจง่าย

Location

เลือกสถานที่อบรมใกล้บ้านครอบคลุมทุกพื้นที่

sdfsdfsdf

Classroom Implementation

นำไปประยุกต์ใช้ง่ายและได้จริงในห้องเรียน