เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

ปฏิรูปเรียนรู้สอนเด็กจัดการความรู้เอง

( 9 พ.ค.) ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กับ พว. โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มก.เข้ามาร่วมมือกับ พว. เพื่อพัฒนาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นการเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการเรียนรู้จากการท่องจำเนื้อหา และทฤษฎีให้เป็นการพัฒนาความสามารถหรือสมรรถนะในการแสดงออกของผู้เรียน ซึ่งทำให้วิธีการจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ หรือ Active Learning เป็นการเรียนที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่สถาบันผลิตครูจะมาร่วมมือกับทาง พว.เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะออกมาเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำการศึกษาไทยและคนไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ” ดร.ศักดิ์สินกล่าว


ด้าน รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนา มก. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการศึกษาของไทยให้ก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ เพราะเป็นการเติมเต็มในเชิงวิชาการทุกด้าน ทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา ที่ทางคณะจะนำไปเติมเต็มและพัฒนาการผลิตครู รวมถึงไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงบัณฑิตครูได้

“จากการเยี่ยมชมห้องเรียนตัวอย่างที่มีสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย ยอมรับว่าที่นี่มีสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่ก้าวไกลทันสมัยมาก ต้องขอขอบคุณ พว.ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซึ่งทางคณะจะนำความร่วมมือนี้ไปเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”รศ.ดร.วินัยกล่าวขอบคุณข้อมูล  : www.dailynews.co.th

อ่านแล้ว 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top