เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

รายงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 (18/6/62)


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top