เกี่ยวกับเรา

รู้จักกับเทรนครู

เพื่อการเรียนรู้ของครูคนสำคัญในศตวรรษที่ 21 สถาบันอบรมพัฒนาครู “เทรนครู” พร้อมเคียงข้าง ร่วมสร้างอนาคตที่ดีที่สุดไปพร้อมๆกับคุณครูทุกคน ร่วมกับองค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรคูปองครูคุณภาพ ที่ครบทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูสามารถเลือกรูปแบบการอบรมได้ตามความต้องการ

หลักสูตรเวิร์คช็อป

เรียนรู้แบบกลุ่มกับวิทยากรในห้องเรียน เทคนิคเข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้ทันที

หลักสูตรออนไลน์

เรียนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ สะดวกสบายไม่ต้อง เดินทาง จัดสรรเวลาได้เองตามที่ต้องการ

หลักสูตรผสมสื่อออนไลน์

เรียนครบทั้งเวิร์คช็อปและออนไลน์ เข้มข้น ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ เหมาะกับครูยุคใหม่