เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

ไขข้อข้องใจ 3 ระบบการศึกษาที่ระบุใน พรบ. การศึกษาปี 42

เนื่องจากมีคุณครูถามมาทางหลังไมค์ว่าอยากรู้ความหมายของ การศึกษาในระบบ,การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามคำนี้มาจาก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15  ว่าด้วยการจัดการศึกษาซึ่งกำหนดมีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย วันนี้เทรนครูจะมาอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆกันครับ

          (1) การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาที่กำหนดทั้งจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและการประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน พูดง่ายๆ คือการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั่นเองครับ  ซึ่งจะแบ่งออกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา

          (2) การศึกษานอกระบบ  เป็นระบบที่มีข้อดีตรงที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผลมากกว่าการศึกษาโดยระบบ  โดยที่จะมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนในระบบได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เช่น โรงเรียนพระดาบสในพระบรมราชูปถัมป์ที่เปิดหลักสูตรอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นต้น

          (3) การศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ หรืออย่างที่เรารู้จักกันในชื่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต นั่นเองครับ ซึ่งนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ โดยที่ไม่จำกัดวิธีที่เข้าถึงความรู้ และเวลา ทำให้เด็กสามารถค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของตนเอง

อย่างไรก็ตามแนวคิดของ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะถือว่าทั้ง 3 ระบบนี้คือ รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน  และจะส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ  แต่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่บังคับและจะให้มีระบบการเทียบโอนซึ่งคงไม่ง่ายอย่างที่คิด  คงต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณา  เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นระหว่างสถานศึกษาต่างๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดมาตรฐานการศึกษาอาจจะต้องคิดหลักเกณฑ์การเทียบโอนนี้ให้สถานศึกษานำไปเป็นแบบของการเทียบโอน

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.moe.go.th

อ่านแล้ว 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top