Read More
วิทยฐานะ, สาระความรู้

PLC คืออะไร? ทำไมต้องทำ?

Read more

Read More
วิทยฐานะ, สาระความรู้

ครูครับรู้ยัง !! PLC สำคัญขนาดไหน

Read more

Read More
วิทยฐานะ, สาระความรู้

เจาะลึกทีละขั้นตอน!! กระบวนการทำ PLC

“เทรนครู” พร้อมให้ !! ครูเตรียมรับเล้ยยย ‼️ วันนี้เราจะมา "เจาะลึกที่ละขั้นตอนการทำ PLC" กันครับ ต้องเริ่มทำยังไง? แล้วต้องทำอะไรบ้าง? ไปดูกันเลยครับครู! . รอบนี้เรามาพร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม (ไฟล์Word) ที่ครูจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมของครูเองกันได้เลย รับแบบฟอร์ม

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

5 ไอเดีย ที่จะทำให้ห้องเรียนเดิมๆให้เป็นห้องเรียนในฝัน

1. #ลองทำการบ้านที่ตัวเองสั่ง : ลองเอาตัวเองไปนั่งทำการบ้านที่นักเรียนต้องทำ เพื่อที่จะได้เข้าใจภาระงานและสิ่งที่เราคาดหวังให้นักเรียนทำ2. #แสดงทักษะให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง : เป็นต้นแบบที่ดีโดยการลงมือทำให้นักเรียนดู ตั้งแต่กระบวนการคิดวิเคราะห์ การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา ไปจนถึงการสรุปหาคำตอบ พยายามอย่าแต่สั่งงานอย่างเดียว แต่ครูต้องแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย3. #โทรไปชื่นชมนักเรียนวันละคน : หาสิ่งที่น่าชื่นชมหรือแม้แต่การพัฒนาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแต่ละวัน แล้วโทรไปกล่าวชื่นชมกับทางผู้ปกครองของนักเรียนคนนั้น ไม่ใช่แค่โทรไปเฉพาะเมื่อเกิดปัญหากับนักเรียน4. #เปลี่ยนเป็นครูที่เข้าถึงได้ง่าย : เปิดประตูห้องเรียนหรือห้องพักครู ลดทอนกฎในการขออนุญาต ให้นักเรียนลืมความรู้สึกว่ามีไม้กั้นระหว่างกลาง เปลี่ยนมาร่วมทานอาหารกลางวันกับนักเรียนบ้าง จะได้เห็นนักเรียนในอีกมุมหนึ่งที่ต่างออกไป5. #ลองเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้แปลกใหม่ : ลองเปลี่ยนมาสอนในแบบที่ไม่เคยสอนบ้าง ลองมานั่งสอนกลางห้องหรือให้นักเรียนขึ้นไปสอนแทน คุยกับนักเรียนรายคนออนไลน์ ใช้ Google...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

หลักการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) พร้อมตัวอย่างแบบหนังสือที่ถูกต้อง

หลักการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) พร้อมตัวอย่างแบบหนังสือที่ถูกต้อง ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เด็ก ๆ ทะเลาะกันควรทำไงดี?

การทะเลาะกันของเด็กๆ ในฐานะคุณครูอาจจะมองเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่ครูควรปฏิบัติเมื่อเจอเหตุการณ์ดังกล่าวควรทำอย่างไร?? 👉เรียกเด็กมาดุและลงโทษให้รู้จักหลาบจำกัน👉อบรมสั่งสอนหรือแนะนำพร้อมให้โอกาสเด็กได้แก้ตัวก่อนลงโทษ✨คุณครูท่านไหนที่มีแนวทางในการรับมือและแก้ปัญหานี้ได้ สามารถโพสใต้คอมเม้นนี้เพื่อแชร์เทคนิคดีๆให้เพื่อนคุณครูได้ทำตามกันนะครับ

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เทคนิคการฟังเพื่อเข้าใจ (Empathy)” อีกหนึ่งเทคนิคที่จะช่วยแก้ปัญหาเด็กที่ทำให้ครูเหนื่อยใจ!

เทคนิคการฟังเพื่อเข้าใจ (Empathy) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยการจัดการกับนักเรียนที่มีปัญหา เด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นกลุ่มที่ก่อเรื่องให้คุณครูต้องเหนื่อยใจ ซึ่งอาจจะเป็นนักเรียนกลุ่มเดิมๆ ซึ่งเมื่อเกิดการทะเลาะกันขึ้น โดยสัญชาตญาณแล้ว เราจะตัดสินไปก่อนแล้วว่า เด็กคนนั้นๆ ต้องเป็นคนเริ่มก่อเรื่องก่อนแน่นอน เพราะชอบทำตัวมีปัญหา ก่อเรื่องในโรงเรียนบ่อยๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เด็กคนนั้นอาจจะพยายามทำตัวให้ดีขึ้น แต่เค้าอาจขาดการให้โอกาสจากคุณครูหรือเพื่อนรอบข้าง ซึ่งก็เป็นเรื่องยากที่จะสร้างพลังให้เด็กคนเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้!

Read more

Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องลําดับและอนุกรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่ เน้นกระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 38 คน ได้มา จาการสุ่มแบบ กลุ่ม (Cluster Random Sampling)ระยะเวลา 12 คาบ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแผนการ จัดการเรียนรู้ 1 แผนจํานวน12 คาบคาบละ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

สร้างสมาธิ วิธีง่ายๆที่ได้ผลจริง!

คุณครูเคยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างที่เราสอนมั้ยครับ ว่าเค้าสนใจในสิ่งที่เราพูดมากน้อยแค่ไหน? สิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนคือ “สมาธิ” เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องใช้ในการเรียน แต่การเรียกสมาธินักเรียนก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเช่นกัน เราต้องพยายามหาสิ่งที่นักเรียนชอบ เพื่อเรียกสมาธิหรือเป็นการจูงใจให้เค้ารับฟังในสิ่งที่เราจะสอนให้ได้ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ “การเล่าเรื่องจากประสบการณ์” ของครูเอง อาจจะเป็นประสบการณ์ในปัจจุบันหรือเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับเราหรือประสบพบเจอมา นำมาค่อยๆเล่าให้น่าสนใจและเราต้องสังเกตพฤติกรรมนักเรียนไปด้วย แล้วค่อยๆผูกเข้ากับเนื้อหาที่จะสอนในบทนั้นๆ อย่างแนบเนียน.

Read more

12