Read More
บทความ, สาระความรู้

ฝากลูกเข้า รร.ดี เด่น ดัง ปฏิกิริยาเร่ง(มะเร็งร้าย)สู่ตัวลูก…?

      ผมตัดสินใจอยู่นานที่จะเขียนบทความนี้ เกรงจะขัดความรู้สึกหรือฝืนใจผู้อ่านและสังคมส่วนใหญ่ แต่ด้วยความเป็นครู นักวิชาการ และผู้บริหารการศึกษา ซึ่งคลุกคลี ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และตีแผ่การศึกษาไทยมากว่า 20 ปี เห็นว่าระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยมันตัดไม่ออกเสียเลยทีเดียว เคยชินกับวิธีการดังกล่าวทุกหย่อมหญ้า  คิดว่าเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องปกติ ใคร ๆ ก็ทำกัน  จึงมิใช่เรื่องแปลก หากเพียงตัวผู้เขียนเองยังไม่เคยใช้วิธี “การฝาก” สำหรับตนเองและครอบครัว...

Read more