Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ศธ.ร่วมมือ 5 กระทรวงหลัก นำประชากรวัยเรียนนอกระบบ กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

ศธ. ผลงาน รอบ 4 ปี มอบผู้บริหารองค์กรหลัก นำเสนอ “ธีระเกียรติ” เผยพอใจภาพรวมการทำงาน ให้เกิน 5 คะแนน และเดินหน้าได้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชี้พอใจที่สุดคือการปราบโกง ลั่นสะสาง ปราบปรามได้มากที่สุดยุคหนึ่ง วันนี้ (17 ม.ค.) ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รอบ 4 ปี (ปี 2558-2561) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20...

Read more

Read More
บทความ

รู้จัก Gen Z ให้มากขึ้น เมื่อพวกเขาต่างกับ Millennials ในหลากหลายแง่มุม

โลกดิจิทัลทุกวันนี้เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและปนเปของคนหลากยุคหลายวัยที่เกิดมาในสมัยและช่วงปีที่ต่างกัน เรามีเกณฑ์ง่ายๆ ในการแบ่งกลุ่มคนออกตามช่วงปีที่พวกเขาเกิดแล้วตั้งชื่อเรียกให้ตามกลุ่มอายุต่างๆ วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเชื่อว่าหลายคนคงได้ยินจนเบื่อคือ Millenials หรือกลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ปี 1980 – 1996 ไม่เกินนี้ หรือง่ายๆ ก็วัยทำงานในปัจจุบันนั่นเอง และอีกกลุ่มคือเด็กๆ Gen Z ที่เกิดตั้งแต่ 1997 – 2010 กลุ่มคนที่กำลังเติบโต เรียนรู้ พัฒนาตัวเองเพื่อก้าวมาเป็นกำลังหลักของโลกต่อไป  ทีนี้เมื่อคนวัย Millenials อย่างเราๆ ต้องทำงานเพื่อพูดคุย (หรือขายของ) ให้กับทั้งคนกลุ่ม  Millenials ด้วยกันไปจนถึงคน Gen Z น่าจะดีถ้าเราจะได้รู้ถึงความแตกต่างและลักษณะพิเศษบางอย่างของคนสองกลุ่มนี้ เพื่อปรับเข้าหาและพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ให้ตรงจุด บริษัท Foodservice...

Read more

Read More
วิทยฐานะ, สาระความรู้

การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการเนื่องจากมีคำถามจากคุณครูที่อยู่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กว่าสามารถเลื่อนวิทยฐานะแบบคุณครูที่สังกัด สพฐ. ได้หรือเปล่า ซึ่งที่จริงทางสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ออกหนังสือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการเอาไว้ โดยเมื่อผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 โดยต่อมาหากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูมีสิทธิจะยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการได้โดยสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลงานเพื่อให้มีวิทยฐานะดังกล่าวให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป...

Read more

Read More
ประกาศกระทรวง, อัพเดทข่าวสาร

สรุป !! เกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ปี 2561

เนื่องจากคราวที่แล้วผมพูดถึงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแล้ว คราวนี้มาดูกันว่า หลักเกณฑ์ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้จะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากของเดิมกันยังไง ไปดูกันครับหมวด ในครึ่งปีที่แล้วมา ผมเรียกแบบนี้ก็แล้วกัน ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะยึดจาก หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) (ไฟล์Word)

โหลดกันเลยจ้า!! ✔แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) (ไฟล์Word)✔คู่มือการใช้แบบประเมิน 📃 (ไฟล์Word)✔หน้าปก (ไฟล์ PPT แก้ไขได้) ที่คุณครูสามารถนำไปแก้ไขตกแต่งได้ตามต้องการเลยครับ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more