Read More
บทความ, สาระความรู้

เทคโนโลยีทางการศึกษาโลกที่จะได้เห็นในปี 2019 การเติบโตของการคิดเชิงคำนวณในทุกวิชาและทุกเกรด

ตามรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มการมีงานทำของ World Economic Forum ในสหรัฐอเมริกา รายงานว่า นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาในปีนี้มากกว่า 65% มีแนวโน้มที่จะได้เข้าทำงานในตำแหน่งที่ยังไม่มีอยู่ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรม และยังรวมไปถึงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของเด็กนักเรียนทำให้เด็กขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและสร้างสรรค์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “การคิดเชิงคำนวณ” สำหรับแนวทางการศึกษาในปี 2019 คาดว่าจะเห็นกิจกรรมทางการศึกษาและบทเรียนที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังคาดหวังว่าจะได้เห็นคุณครูที่จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวคิดการคิดเชิงคำนวณนี้ไว้ในวิชาทุกวิชา ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ Digital Promise ได้รายงานถึงความเชื่อมโยงระหว่างการคิดเชิงคำนวณกับการใช้คอมพิวเตอร์ไว้ว่า “การคิดเชิงคำนวณเป็นทั้งทักษะในการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ - การสร้างค้นพบ และความเข้าใจโลก ส่วนคอมพิวเตอร์เป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้น” เนื่องจากการคิดเชิงคำนวณเป็นแนวทางการสอนที่แพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากแนวคิดนี้ยังเป็นแนวความคิดใหม่ที่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแทนที่แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นการท่องจำเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย...

Read more

Read More
บทความ, สาระความรู้

4 เทรนด์การศึกษาที่น่าจับตามองในปี 2019

No More Snow Days : สอนไม่หวั่นแม้วันอากาศไม่เป็นใจ ต่อไปนี้เด็กๆ จะอ้างว่าขาดเรียนเพราะสภาพอากาศเลวร้ายอีกไม่ได้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้แม้อยู่ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นวันที่มีพายุหรือหิมะตก เพราะทางการศึกษาของอเมริกาได้กำหนด “วันแห่งหิมะ” ขึ้นมา เพื่อให้เด็กๆ ไม่ต้องลำบากในการเดินทางมาโรงเรียนโดบสามารถเรียนทางไกลได้จากที่บ้าน โดยเริ่มที่รัฐ Camden Rockport และ Maine ซึ่งมีสภาพอากาศแปรปรวนเป็นอันดับต้นๆ ของอเมริกา โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

โหลดเลย!!! รวมใบงาน ชั้น ป.1 “ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้”

- ใบงานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ แนะแนวลูกเสือ) - ใบงานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2 (วิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ การงานอาชีพฯ) ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก! ขอบคุณข้อมูลจาก :...

Read more