Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ยิ่งผิดพลาดยิ่งเรียนรู้ : 1 วิธีกระตุ้นให้เด็กเข้าใจมากขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาได้โจทย์ปัญหามาข้อหนึ่ง เด็กๆมักจะชอบวิธีการหาคำตอบที่มุ่งไปสู่คำตอบที่ถูกต้อง อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ มากกว่าที่จะค้นหาหลากหลายวิธีในการหาคำตอบ หรือใช้เวลายาวนานเพื่อใคร่ครวญลองผิดลองถูกเพื่อหาคำตอบ ยิ่งโดยเฉพาะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคิดคำนวณอย่างเครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์เข้าไปอีก เลยทำให้การเรียนรู้อยู่ไม่คงทน ทำให้ผลการเรียนรู้ของเด็กไม่มีประสิทธิภาพเมื่อต้นปี 2018 ได้มีการถกเถียงกันถึงการศึกษาที่กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาจะช่วยให้เข้าใจหลักสูตรได้มากขึ้น โดยมีงานวิจัยพบว่า เมื่อให้นักเรียนเดาคำตอบและได้รู้ผลว่าใกล้เคียงคำตอบที่ถูกต้องแค่ไหนจะยิ่งทำให้จำได้ง่ายกว่าการพยายามจดจำข้อมูลแบบธรรมดา และเมื่อพยายามจำคำศัพท์แบบทั่วไป ผู้เข้าร่วมการวิจัยจำคำได้กว่าครึ่ง แต่เมื่อใช้การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เดาศัพท์ที่น่าจะเป็น ก่อนได้รับผลตอบรับ ผลคือพวกเขาจำได้มากถึง 8 จาก 10 คำจะเห็นได้ว่าการที่ให้เด็กๆได้ลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาคำตอบนั้น...

Read more

Read More
บทความ, สาระความรู้

VICARIOUS TRAUMA: โรคซึมเศร้าของคนเป็นครู

- หน้าที่ครูไม่ใช่แค่การสอน แต่มักเป็น ‘พยาน’ รับรู้ความเศร้าหมองและบาดแผลของนักเรียนที่พกติดตัวมาจากบ้านและชุมชน- เมื่อต้องฟังแต่เข้าไปช่วยแก้ทุกสิ่งอย่างไม่ได้ นานวันเข้าจึงพัฒนาไปสู่ความเศร้าหมองทางจิตใจที่เรียกว่า ‘vicarious trauma‘ บาดแผลที่ได้รับจากการฟังเรื่องราวทุกข์ใจอย่างต่อเนื่องยาวนาน- บทความนี้จะอธิบายว่าอาการของมันเป็นอย่างไร และวิธีแก้ไขเบื้องต้น คืออะไรได้บ้าง- สิ่งสำคัญก็คือ การขีดเส้นแบ่งให้ชัดระหว่างความคาดหวังที่จะเกิดได้จริง เส้นแบ่งความเป็นส่วนตัวระหว่างใจตัวเองกับนักเรียน และมันโอเคนะ กับการบอกว่าครูเข้าไปแก้ปัญหาทุกอย่างของนักเรียนไม่ได้ทุกเรื่องจริงๆ‘With Student Trauma, It’s OK...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

โหลดเลย!! แบบฝึกหัดเวทคณิตสำหรับ ป.1-ป.6 จำนวน 3,200 ข้อ

แบบฝึกหัดเวทคณิต > เล่มที่ 1 โดยเป็นแบบฝึกทักษะการบวกชั้น ป.1-3 มี 50 ชุดๆละ 30 ข้อรวม 1500 ข้อ และชุดพิเศษอีก 1 ชุด 100 ข้อ รวม 1,600 ข้อ> เล่มที่ 2...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

5 เทคนิคการสอนเรียนปนเล่น

เทคนิคการสอนเรียนปนเล่น  นี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เพื่อนครูจะนำไปเป็นแนวทาง  และปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนื้อหาวิชาของแต่ละคน  ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดไทย  เทคนิคการสอนเรียนปนเล่นอย่าเพิ่งตกใจ  ว่าเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วอย่างนี้เด็กจะได้รับความรู้หรือเปล่าขั้นตอนสำคัญๆ  มีดังนี้ 1.เริ่มเข้าสู่บทเรียนด้วยเรื่องทั่วๆไป (เล่าเรื่องตลกๆ ) ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผู้สอนที่ต้องฝึกฝน  ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยาก  เรียนรู้กันได้2.เข้าสู่บทเรียนด้วยเนื้อหาตามแบบแผนการสอนและสังเกตบรรยากาศ พฤติกรรมผู้เรียนขั้นตอนนี้สำคัญมาก  เด็กจะได้รับเนื้อหามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับครูผู้สอน  ที่จะต้องนำ EQ มาร่วมกับ IQ ให้ได้  มีมุขตลกมาสอดแทรก  และที่สำคัญครูต้องตามทันมุขต่างๆ  ที่นักเรียนนำมาพูดกัน3.ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน...

Read more