Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

5 เทคนิคปลูกฝังลูกศิษย์วัยปฐมวัย “รักการอ่าน”

"ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น” สำหรับคุณครูที่อยากปลูกฝังให้ลูกศิษย์รักการอ่าน เทรนครูมี 5 วิธีง่ายๆที่เปลี่ยนใจเด็กๆให้รักหนังสือมากขึ้นครับ1.อ่านเรื่องที่เด็กกำลังสนใจ หรือให้เด็กเป็นคนเลือกหนังสือเล่มนั้นด้วยตนเอง2.มีการผลัดเปลี่ยนให้เด็กๆเอาหนังสือเล่มโปรดของตนเองมาอ่านในคาบเรียนสัปดาห์ละครั้ง3.อ่านออกเสียงอย่างเสียงดังฟังชัดให้เด็กเห็นเพื่อเรียกความสนใจ4.อ่านและตั้งคำถามเพื่อให้ฝึกคิด5.แสร้งอ่านผิดไปจากเดิมบ้างเพื่อกระตุ้นและฝึกสมอง.ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaihealth.or.th

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แจกหลักสูตร แผนการสอน แบบฝึกหัดปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560

แบ่งปันโดยคุณครู  Nuttanan San Sanรายละเอียดในไฟล์มีดังนี้ครับ– หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา มีของหลายโรงเรียนรวมกัน– แผนการสอนตามหลักสูตรเก่า อ.1-อ.2– แผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 60 อ.1-อ.2– แบบฝึกหัดอนุบาล(ไปปรับใช้ได้)– คู่มือหลักสูตร 60 3-6ปี ไฟล์ ทุกไฟล์ สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับ*ไฟล์มีขาดใหญ่...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

คำชี้แจง หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My Story หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เลี้ยงปูนิ่ม หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การคาดคะเนระยะทางและความสูง หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ดนตรีน่ารู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง บ้านอุ๊ยขาดน้ำ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง มารู้จักจังหวะการอ่านโตเพลงไทยแสนง่าย หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สร้างสรรค์ภาพกราฟิก

Read more