Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ผุดตัวชี้วัดประเมินบุคลากรคุรุสภา

(30 เม.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการกำหนดตัวชี้วัดประกอบการประเมินองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพ.ร.บ.เฉพาะประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีองค์ประกอบของการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ งานตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี 2.ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ตามแนวทางปฎิรูปภาครัฐ 3.ประสิทธิภาพตามหลักภารกิจพื้นที่ ภูมิภาค ท้องถิ่น จังหวัดและกลุ้มจังหวัด...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

เรียบร้อย…พ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติ ผ่านกฤษฎีกาแล้ว

(30 เม.ย.)ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ. ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการพิจารณา ร่าง พ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... ว่า ขณะนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว รอเพียงรัฐบาลนำขึ้นทูลเกล้าฯเท่านั้น โดยกฎหมายฉบับนี้เมื่อประกาศใช้จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะจะทำให้เกิดคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ที่จะดูแลการศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)จะปรับบทบาทหน้าที่ไปเป็นสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยขณะนี้ สกศ.อยู่ระหว่างพิจารณาปรับโครงสร้างภายในเพื่อรองรับบทบาทใหม่ ที่จะต้องมีความคล่องตัวและมีความเข้มแข็งในเรื่องระบบข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายการศึกษาที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องมีการปรับแผนการศึกษาแห่งชาติให้สอดรับกับ พ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติ...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สพฐ.ปลื้มเอ็นทีเด็กป.3 สูงขึ้น

(30 เม.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งการสอบ NT เป็นการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านการคิดคำนวณ และด้านเหตุผล ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

Read more

Read More
บทความ, สาระความรู้

นักหาของหายในโรงเรียน

วันหนึ่ง ในระหว่างที่ผมกำลังเดินอยู่ มีนักเรียนเอาดินสอแท่งหนึ่งมาให้ผม แล้วบอกว่า “เก็บได้ครับ”  เรื่องข้าวของหายเป็นปัญหาที่ครูจะต้องพบเจออยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด บางครั้งตะปูตัวเดียวก็ต้องแจ้ง เด็กชายเอ่ยถามผมต่อว่า “ของใครครับครู?” ผมได้แต่ยิ้มไม่รู้จะตอบไปว่าอย่างไร ในใจก็ได้แต่คิดว่า “ถามครูแล้วครูจะไปถามใครละ” แต่เด็กก็คือเด็ก พวกเขาคิดเสมอว่า ‘ครู’ จะต้องพึ่งพาได้ทุกอย่าง ดังนั้นผมจึงรับไว้ทุกครั้งจนในกระเป๋ากางเกงเต็มไปด้วยข้าวของที่แจ้งหาย จนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าหน้าที่รับของหายมันกลายเป็นภาระที่ชวนหงุดหงิดอยู่บ้าง บางครั้งนักเรียนก็ตามผมไปถึงบ้านพักเพื่อแจ้งของหายเล็กๆน้อยๆ จนผมอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งโรงเรียนนี้ไม่มีครูคนอื่นเลยหรอ ทำไมจึงต้องตามหาแค่ผมเท่านั้น ผมเองก็อยากมีชีวิตส่วนตัวบ้าง...

Read more