Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ปฏิรูปเรียนรู้สอนเด็กจัดการความรู้เอง

( 9 พ.ค.) ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กับ พว. โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มก.เข้ามาร่วมมือกับ พว. เพื่อพัฒนาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นการเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการเรียนรู้จากการท่องจำเนื้อหา...

Read more