Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

กิจกรรม”สำรวจความรู้สึก” ของนักเรียนช่วงเปิดเทอม

กิจกรรม"สำรวจความรู้สึก" เตรียมรับกับความรู้สึกของนักเรียนช่วงเปิดเทอมโดยที่ให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึกที่มี ผ่านการแปะกระดาษลงบนกระดานแสดงความรู้สึกก่อนเข้าเรียน โดยสามารถประยุกต์ได้ในหลายหัวข้อเช่น การทดสอบสุขภาพจิต(รู้สึกมีความสุข ปกติเฉยๆ รู้สึกเหนื่อย รู้สึกแย่) หรือความพร้อมในการเรียน (พร้อมลุยแล้ว เฉยๆ ง่วง ไม่อยากเรียน) เป็นต้น เพื่อที่คุณครูจะได้เตรียมการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน ร่วมไปถึงสภาพจิตใจที่ครูอาจจะต้องระวัง และนักเรียนจะได้แสดงความรู้สึกของตัวเองและเตรียมความพร้อมในการเรียนเช่นกัน โดยในกระดาษที่แปะลงไป อาจให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ต้องการสื่อสารในกระดาษด้านหน้า และให้เขียนชื่อไว้ด้านหลัง ซึ่งในช่วงการแปะโพสต์อิท ขอให้มีแค่นักเรียนและครูกันแค่...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน พระบรมราชโองการ

ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล  ดาวน์โหลด : ราชกิจจานุเบกษา

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

บัตรคำพื้นฐาน ป.1 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น

คุณครู อาธร วิมลสุข ได้เผยแพร่สื่อ บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น และเปิดให้ดาวน์โหลด เชิญคุณครูไปดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดสื่อ คลิก!! ขอบคุณข้อมูลจาก www.รักครู.com

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แบบฝึกภาษาไทยเรื่องสระ เหมาะสำหรับอนุบาล-ป.1

หน่วยพัฒนาอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง Read Right For Child. (RRC.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก เขต2 ได้เผยแพร่ นวัตกรรมที่เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนบนพื้นที่สูง เผ่าต่างๆ ได้เรียนภาษาไทย โดยได้จัดทำสื่อภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้  โดยแก้ปัญหาครูที่ไม่มีทักษะในการเรียนการสอนภาษาไทยได้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสื่อมีความสวยงาม น่าใช้ เหมือนกับหนังสือที่ขายแพงๆ เหมาะสำหรับนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างดี ต้องขอขอบพระคุณทีมงาน คณะครู และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก เขต 2 ที่ได้กรุณาเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนชุดนี้และชุดอื่นๆอีก...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยสี

แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยสี ผลงานโรงเรียนบ้านหนองแก โดยการใช้นวัตกรรมที่เป็นสีในการแยก พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ โดยสามารถประยุกต์ใช้กับภาษาอังกฤษได้ด้วย นับเป็นการประยุกต์ใช้สีร่วมกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียว ทำให้ระยะเวลาช่วง 5-6 ปี มานี้ผลการทดสอบระดับชาติต่างๆของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองแกมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าระดับประเทศทุกชั้นเรียน โดยเฉพาะผลการสอบโอเน็ตอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าระดับประเทศ และอยู่ในอันดับต้นๆของ เขตพื้นที่ โดยได้รับความเอาใจใส่จากคุณครูทุกท่านร่วมถึงหัวเรือใหญ่ของโรงเรียน นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก ที่เป็นแรงผลักดันสำคัญ โดยช่วงนี้จะเห็นข่าวและรายการสารคดีต่างๆของโรงเรียน เช่น...

Read more