Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดทข่าวสาร

ผู้บริหาร เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันนี้ (2/7/62) คุณธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมการศึกษาในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารสถาบันอบรมพัฒนาครู "เทรนครู" เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมของประเทศไทย ในหัวข้อ “Asia, Expand the Social Economy Impact”...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

ดาวน์โหลดฟรี MP3 เพลงลูกเสือ

รวมเพลงลูกเสือ ลิ้งค์ที่ 1 : คลิกดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ รวมเพลงลูกเสือ ลิ้งค์ที่ 2 : คลิกดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ รวมเพลงลูกเสือ ลิ้งค์ที่ 3 : คลิกดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ รวมเพลงลูกเสือ ลิ้งค์ที่ 4 : คลิกดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ 2562

ความสําคัญของเด็กปฐมวัยปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นฐานรากที่สําคัญสําหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆ ไปเด็กในวัยนี้จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังคํากล่าวของ ศ.ดร.เจมส์เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปีพ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาวดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิตและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือ เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ทํางานได้เก่ง และเป็นพลเมืองดีที่จะนําสู่ความสําเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤตของประเทศไทย...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำ คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และได้มีผู้เผยแพร่หนังสือลงในอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนครูในการนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการ สอนลูกเสือ เนตรนารี   โดยเนื้อหาเป็นของ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ตามรูปแบบจังหวัดของตน เช่น รูปแบบผ้าผูกคอ  การติดสัญลักษณ์ต่างๆ  การติดสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นต้น โดยไฟล์นี้มีทั้งหมด  180 หน้า

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

“5 โรคร้าย” อันตรายต่อชีวิต “ครู” 

โดยข้อมูลจากศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ (TCELS) ที่ได้สำรวจพฤติกรรมครูไทยแล้วพบว่า ครูไทยมีสภาวะเสี่ยง เป็น 5 โรค ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพต่อเหล่าครูไทยดังนี้1. โรคเครียดไปจนถึงซึมเศร้า อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบที่หนักมาก ส่งผลให้ครูเหนื่อย จากการที่ต้องรับผิดชอบทั้งลูกศิษย์และภาระงาน หรือบางทีนอกจากภาระงานที่มี ยังมีเรื่องอื่นๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและครอบครัว ก็อาจทำให้ครูประสบภาวะทางอารมณ์ได้ง่าย เพราะฉะนั้นคุณครูต้องมั่นตรวจสอบความรู้สึก และอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอว่าเศร้าผิดปกติไปหรือไม่2. โรคอ้วน ส่วนมากจะมาจากเรื่องการรับประทาน, การดื่มแอลกอฮอล์, ไม่ออกกำลังกาย และความเครียด...

Read more