Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

วิพากษ์นโยบายการศึกษา ประยุทธ์ 2 เปลี่ยนแค่ตัว รมต.ศธ.”เลื่อนลอย กว้าง นามธรรม” และ ”สุ่มเสี่ยงต่อการคลอดนโยบายรายวัน” ได้ง่าย.

วิพากษ์นโยบายการศึกษา ประยุทธ์ 2เปลี่ยนแค่ตัว รมต.ศธ.”เลื่อนลอย กว้าง นามธรรม” และ”สุ่มเสี่ยงต่อการคลอดนโยบายรายวัน” ได้ง่าย.ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ (เขียน)08/08/62การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562 มีสมาชิกรัฐสภาร่วมอภิปรายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้ง ส.ส.จากพรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ได้รับความสนใจทั้งจากบุคคลแวดวงการศึกษา แวดวงวิชาการ...

Read more