Read More
คูปองครู 62, อัพเดทข่าวสาร

คูปองครู ยังไม่ยกเลิก!!

ครูปองครูยังไม่ยกเลิก ยกเลิกเพียง ตัวชี้วัด 2.1 เท่านั้น คูปองครูยังไม่ยกเลิก โดยประกาศที่ออกมาเป็นการยกเลิกตัวชี้วัดที่ 2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรตามหนังสือ ว682 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 จากทาง ก.พ.ร.สพฐ. ย้ำว่าเป็นการยกเลิกการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1ใน KRS เท่านั้น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องรายงานข้อมูลมาในระบบ KRS ส่วนการดำเนินการของ สพค. ขณะนี้ยังคงปฎิบัติตามแนวทางปกติ

Read more