Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน

การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของเด็กอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษ  จะมีจุดมุ่งหมายให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเอง มากกว่าที่จะโดนบังคับ เพื่อให้เด็กเกิดการปรับพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้นและมีผลต่อเนื่องไปในอนาคต              การสร้างวินัยเชิงบวกนั้น มีความแตกต่างจากการลงโทษปกติ เพราะการลงโทษโดยทั่วไปนั้น เป็นการบังคับให้หยุดพฤติกรรมจากภายนอก ซึ่งสามารถหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กได้ทันที แต่ไม่อาจจะทำให้เด็กสำนึกได้ด้วยตัวเอง และยิ่งลงโทษมากเท่าไหร่ การแสดงพฤติกรรมต่อต้านของเด็กก็มีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการสร้างวินับเชิงบวกที่เน้นการพูดคุย ปรับความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อหาทางแก้ปัญหาในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก ถึงแม้ว่าวิธีนี้อาจต้องใช้เวลาในการปรับพฤติกรรมนานกว่าวิธีแรก แต่ถ้าสามารถทำให้สำเร็จ จะทำให้เด็กมีวินัยจากใจของตัวเองและจะเป็นผลที่ดีต่อเด็กไปในระยะยาว   ...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

วิพากษ์นโยบายการศึกษา ประยุทธ์ 2 เปลี่ยนแค่ตัว รมต.ศธ.”เลื่อนลอย กว้าง นามธรรม” และ ”สุ่มเสี่ยงต่อการคลอดนโยบายรายวัน” ได้ง่าย.

วิพากษ์นโยบายการศึกษา ประยุทธ์ 2เปลี่ยนแค่ตัว รมต.ศธ.”เลื่อนลอย กว้าง นามธรรม” และ”สุ่มเสี่ยงต่อการคลอดนโยบายรายวัน” ได้ง่าย.ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ (เขียน)08/08/62การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562 มีสมาชิกรัฐสภาร่วมอภิปรายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้ง ส.ส.จากพรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ได้รับความสนใจทั้งจากบุคคลแวดวงการศึกษา แวดวงวิชาการ...

Read more

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดทข่าวสาร

Learn Education ให้สัมภาษณ์ใน วารสารนานาชาติจากประเทศสิงคโปร์

ก้าวไปอีกขั้นของ Learn Education ธุรกิจเพื่อสังคม กับการได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ใน วารสารนานาชาติอย่าง Think จากประเทศสิงคโปร์ “กำไรเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ ในกิจการเพื่อสังคมของภูมิภาคเอเชีย” นำทีมโดย คุณธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, คุณภัฏ เตชะเทวัญ และคุณวิศรุต วิญญูเอกสิทธิ์คุณธานินทร์ได้ให้มุมมองว่า “เราเริ่มต้นบริษัทนี้ โดยมีเป้าหมายอยากช่วยการศึกษาไทย โดยไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ หวังเพียงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการศึกษาของไทย...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

9 สาเหตุที่ทำให้ครูไทยส่วนมากเป็นหนี้

1.เพราะครูต้องกู้ซื้อรถรถที่ซื้อไม่ใช่เพราะคนเป็นครูจะต้องทำตัวหรูหรือไฮโซหรอกนะ แต่เป็นรถที่ใช้ในการขนส่งเด็กๆนักเรียนออกนอกพื้นที่ อย่างเช่นงานแข่งขันวิชาการต่างๆ จะให้ไปเช่าไปยืมรถของคนอื่นก็ดูยุ่งยาก และต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้น อีกทั้งต้องไปง้องอนเขาให้มาช่วยอีก ครูทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องมีรถขับพอได้ประทังชีวิตครู และรถของครูก็ไม่ใช่รถของตัวเองซะด้วย หากคิดดูให้ดีคิดให้ลึก รถของครูทุกคนก็กลายเป็นรถหลวงไปซะหมดแล้ว ทั้งใช้เดินทางมาทำงาน ใช้เดินทางไปอบรมในที่ต่างๆ ใช้ขนส่งนักเรียนผู้น่ารัก ใช้พานักเรียนไปหาหมอยามที่นักเรียนไม่สบาย ใช้สำหรับซื้อสิ่งของหรือบรรทุกวัสดุก่อสร้างภายในโรงเรียน จะว่าไปแล้วรถของครูนี่ก็ใช้งานกันคุ้มค่าเกินราคาจริงๆ แล้วจะไม่ให้กู้ซื้อรถกันได้อย่างไรเล่าครับพี่น้อง!2.เพราะครูต้องมีภาระหน้าที่ทางครอบครัวครูก็คน คนก็คือครู ครูทุกคนมีครอบครัวมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแล ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ที่ท่านมีพระคุณต่อเราที่จะต้องตอบแทน เมื่อเราได้ดิบได้ดีมีการมีงานทำ คนที่ขึ้นชื่อว่าลูกก็จำเป็นจะต้องดูแลท่านให้ท่านได้อยู่อย่างสุขสบายเหมือนพ่อแม่คนอื่นๆบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้สบายถึงขั้นมหาเศรษฐีก็ขอให้ท่านได้พอมีพอกินพอใช้ก็พอ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning

บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learningในยุคปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเชื่อว่าในวงการครู-อาจารย์ในทุกระดับคงจะคุ้นเคยหรือได้ยินคำว่า Active Learning กันมาก และค่อนข้างจะเป็นคำที่อยู่ในยุค ซึ่งฮิตติดตลาด (ครู) ผู้เขียนเคยค้นหาและสอบถามว่ามีคำศัพท์ใดๆ ในภาษาไทยที่จะใช้เรียกแทนคำนี้ได้บ้างหรือไม่ ซึ่งราชบัณฑิตท่านหนึ่งก็บอกแก่ผู้เขียนว่า ถ้าจะให้ใช้ตรงตัวเลยก็ต้องใช้ว่า “การเรียนรู้แบบกัมมันต” เพราะคำว่า Active แปลเป็นไทยคือ กัมมันต ผู้เขียนคิดว่าน่าจะทำให้ครู-อาจารย์ทั้งหลายต้องฉงนกันต่ออีกกระมังว่า แล้วเจ้ากัมมันตนี้แปลว่าอย่างไรอีก ฉะนั้นจึงขอทับศัพท์ว่า Active Learning หรือใช้คำย่อว่า AL ในการเขียนต่อไปนี้  ก่อนอื่น ขอให้นิยามหรือคำจำกัดความเกี่ยวกับ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ตัวอย่างแผนและสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ตัวอย่างแผนและสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งในตัวอย่างจะประกอบไปด้วยบันทึกการดำเนินกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ ครบถ้วน เรียนเล่นเป็นไทย เรียนเล่นเป็นตัวเลข เรียนเล่นเป็นScience เรียนเล่นเป็นEnglish ขอบคุณข้อมูล จาก  www.kruupdate.com

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

รวมเอกสารแนวทางจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “

ตัวอย่างกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 10 HEAD ACTIVITIES 1. ครอสเวิร์ดจำนวน2. บ้านที่สองของฉัน3. เครื่องบินกระดาษ4. บทพูด ปลูกปัญญา5. รางลูกแก้วทำมือ6. มองประวัติศาสตร์ผ่านภาพเขียนสี ขอบคุณข้อมูล www.kruupdate.com คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

ลักษณะของ Active Learningจะเป็นลักษณะที่นักเรีนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน จนส่งผลให้บรรลุสำเร็จทางด้านวิชาการ เกิดทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ในระดับที่สูงขึ้น เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนและเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ได้มีผู้แนะนำว่า การฝึกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันอย่างง่ายที่สุด คือ การให้ผู้เรียนได้จับคู่กันทำกิจกรรมด้วยกัน อาจเริ่มต้นจากจับคู่กันอ่านในเรื่องเดียวกัน แล้วผลัดกันตั้งคำถาม-และตอบ หรือให้ไปเตรียมตัวอ่านมาล่วงหน้า เตรียมคำถามมา แล้วจึงค่อยมาจับคู่กันถามตอบ แต่ไม่ว่าจะใช้เทคนิคใดๆ ก็ตาม จะต้องไม่ใช้ซ้ำซาก เพราะจะเกิดความเบื่อหน่ายและการจับคู่ผู้เรียนก็ควรสับเปลี่ยนคู่บ่ายๆ และควรเลือกคู่ประเภทนั่งหน้ากับหลังมากกว่าให้จับคู่ที่นั่งชิดกัน...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

คุณครูอ่านเลย! 8วิธี ฝึกวินัย ให้กับ นักเรียน อย่างได้ผล

1.ทำห้องเรียนให้น่าอยู่ นักเรียนจะให้ความร่วมมือดีและสนใจการเรียนมากขึ้น เมื่อบรรยากาศในห้องเรียนดีมีการจัดบอร์ด หรือมุมที่น่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ นักเรียนจะรู้สึกตนเป็นเจ้าของห้อง เกิดความรักห้อง รักโรงเรียน2.บอกนักเรียนให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่ดีตรงไหน และควรแก้ไขอย่างไร3.”จับถูก”บ้าง อย่าคอยแต่ “จับผิด” เมื่อเห็นนักเรียนทำไม่ดีก็คอยแต่จะตำหนิลงโทษ พอนักเรียนทำดีครูไม่เคยสนใจ นักเรียนที่กำลังเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเอง ก็ต้องการให้ผู้ใหญ่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของเขาด้วย4.ให้รางวัลเมื่อนักเรียนทำดี การสอนหรือสั่งให้นักเรียนทำดีอย่างเดียวไม่พอ ครูต้องให้แรงเสริมเมื่อนักเรียนทำดี เช่น คำชม การให้รางวัล5.วางแผนในการสร้างพฤติกรรมใหม่ ๆ...

Read more

1234»