Read More
คลิปวีดีโอ, สาระความรู้

Blended Learning_โรงเรียน อบจ.เชียงราย

👍👍ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา สามารถเติมเต็มในส่วนที่รัฐจัดให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เชื่อว่าเราสามารถทำได้ดีเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"✅ ลดการสอนพิเศษ✅ ลดการจ้างติวเตอร์✅ ลดภาระงานของครู✅ ทราบพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล✅ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง✅ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ✅ ฯลฯกล่าวโดย : ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เชียงรายhttps://youtu.be/knj_gYdtHJI

Read more

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดทข่าวสาร

” เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น “ร่วมจัดบูทกิจกรรมในงานประชุมสัมมนาวิชาการ “การศึกษาท้องถิ่นไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมการศึกษาในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมจัดบูทกิจกรรมในงานประชุมสัมมนาวิชาการ “การศึกษาท้องถิ่นไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย เยี่ยมชมบูทในฐานะผู้ใช้งานห้องเรียนดิจิทัล Blended Learning Solution นักเรียนระดับมัธยมต้น มากกว่า...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ศิลปะในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้

นอกจากครูจะมีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดีแล้ว ครูควรนำสื่อมาสร้างช่องทางการรับรู้ของผู้เรียน จากผลการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ คนทั่วไปสามารถจดจำได้ 10  % ของสิ่งที่อ่าน20% ของสิ่งที่ได้ยิน30% ของสิ่งที่ได้เห็น และได้ยิน70%  ของสิ่งที่ได้พูดหรือซักถาม  90%  ของสิ่งที่เขาพูดขณะปฏิบัติ  สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร  ในขณะเดียวกันการสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร ในขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจ กระตือรือร้น  ร่วมมือที่จะเรียนรู้  มีบรรยากาศที่ดี หลักการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมต้องนำมาใช้คือ การพูดให้เข้าใจง่าย   ต้องได้เนื้อหาสาระ คละเคล้าความสนุก มีการปลุกสมองให้รู้จักคิด ช่วยพิชิตปัญหา...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน

การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของเด็กอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษ  จะมีจุดมุ่งหมายให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเอง มากกว่าที่จะโดนบังคับ เพื่อให้เด็กเกิดการปรับพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้นและมีผลต่อเนื่องไปในอนาคต              การสร้างวินัยเชิงบวกนั้น มีความแตกต่างจากการลงโทษปกติ เพราะการลงโทษโดยทั่วไปนั้น เป็นการบังคับให้หยุดพฤติกรรมจากภายนอก ซึ่งสามารถหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กได้ทันที แต่ไม่อาจจะทำให้เด็กสำนึกได้ด้วยตัวเอง และยิ่งลงโทษมากเท่าไหร่ การแสดงพฤติกรรมต่อต้านของเด็กก็มีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการสร้างวินับเชิงบวกที่เน้นการพูดคุย ปรับความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อหาทางแก้ปัญหาในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก ถึงแม้ว่าวิธีนี้อาจต้องใช้เวลาในการปรับพฤติกรรมนานกว่าวิธีแรก แต่ถ้าสามารถทำให้สำเร็จ จะทำให้เด็กมีวินัยจากใจของตัวเองและจะเป็นผลที่ดีต่อเด็กไปในระยะยาว   ...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

วิพากษ์นโยบายการศึกษา ประยุทธ์ 2 เปลี่ยนแค่ตัว รมต.ศธ.”เลื่อนลอย กว้าง นามธรรม” และ ”สุ่มเสี่ยงต่อการคลอดนโยบายรายวัน” ได้ง่าย.

วิพากษ์นโยบายการศึกษา ประยุทธ์ 2เปลี่ยนแค่ตัว รมต.ศธ.”เลื่อนลอย กว้าง นามธรรม” และ”สุ่มเสี่ยงต่อการคลอดนโยบายรายวัน” ได้ง่าย.ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ (เขียน)08/08/62การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562 มีสมาชิกรัฐสภาร่วมอภิปรายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้ง ส.ส.จากพรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ได้รับความสนใจทั้งจากบุคคลแวดวงการศึกษา แวดวงวิชาการ...

Read more

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดทข่าวสาร

Learn Education ให้สัมภาษณ์ใน วารสารนานาชาติจากประเทศสิงคโปร์

ก้าวไปอีกขั้นของ Learn Education ธุรกิจเพื่อสังคม กับการได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ใน วารสารนานาชาติอย่าง Think จากประเทศสิงคโปร์ “กำไรเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ ในกิจการเพื่อสังคมของภูมิภาคเอเชีย” นำทีมโดย คุณธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, คุณภัฏ เตชะเทวัญ และคุณวิศรุต วิญญูเอกสิทธิ์คุณธานินทร์ได้ให้มุมมองว่า “เราเริ่มต้นบริษัทนี้ โดยมีเป้าหมายอยากช่วยการศึกษาไทย โดยไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ หวังเพียงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการศึกษาของไทย...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

9 สาเหตุที่ทำให้ครูไทยส่วนมากเป็นหนี้

1.เพราะครูต้องกู้ซื้อรถรถที่ซื้อไม่ใช่เพราะคนเป็นครูจะต้องทำตัวหรูหรือไฮโซหรอกนะ แต่เป็นรถที่ใช้ในการขนส่งเด็กๆนักเรียนออกนอกพื้นที่ อย่างเช่นงานแข่งขันวิชาการต่างๆ จะให้ไปเช่าไปยืมรถของคนอื่นก็ดูยุ่งยาก และต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้น อีกทั้งต้องไปง้องอนเขาให้มาช่วยอีก ครูทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องมีรถขับพอได้ประทังชีวิตครู และรถของครูก็ไม่ใช่รถของตัวเองซะด้วย หากคิดดูให้ดีคิดให้ลึก รถของครูทุกคนก็กลายเป็นรถหลวงไปซะหมดแล้ว ทั้งใช้เดินทางมาทำงาน ใช้เดินทางไปอบรมในที่ต่างๆ ใช้ขนส่งนักเรียนผู้น่ารัก ใช้พานักเรียนไปหาหมอยามที่นักเรียนไม่สบาย ใช้สำหรับซื้อสิ่งของหรือบรรทุกวัสดุก่อสร้างภายในโรงเรียน จะว่าไปแล้วรถของครูนี่ก็ใช้งานกันคุ้มค่าเกินราคาจริงๆ แล้วจะไม่ให้กู้ซื้อรถกันได้อย่างไรเล่าครับพี่น้อง!2.เพราะครูต้องมีภาระหน้าที่ทางครอบครัวครูก็คน คนก็คือครู ครูทุกคนมีครอบครัวมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแล ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ที่ท่านมีพระคุณต่อเราที่จะต้องตอบแทน เมื่อเราได้ดิบได้ดีมีการมีงานทำ คนที่ขึ้นชื่อว่าลูกก็จำเป็นจะต้องดูแลท่านให้ท่านได้อยู่อย่างสุขสบายเหมือนพ่อแม่คนอื่นๆบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้สบายถึงขั้นมหาเศรษฐีก็ขอให้ท่านได้พอมีพอกินพอใช้ก็พอ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning

บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learningในยุคปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเชื่อว่าในวงการครู-อาจารย์ในทุกระดับคงจะคุ้นเคยหรือได้ยินคำว่า Active Learning กันมาก และค่อนข้างจะเป็นคำที่อยู่ในยุค ซึ่งฮิตติดตลาด (ครู) ผู้เขียนเคยค้นหาและสอบถามว่ามีคำศัพท์ใดๆ ในภาษาไทยที่จะใช้เรียกแทนคำนี้ได้บ้างหรือไม่ ซึ่งราชบัณฑิตท่านหนึ่งก็บอกแก่ผู้เขียนว่า ถ้าจะให้ใช้ตรงตัวเลยก็ต้องใช้ว่า “การเรียนรู้แบบกัมมันต” เพราะคำว่า Active แปลเป็นไทยคือ กัมมันต ผู้เขียนคิดว่าน่าจะทำให้ครู-อาจารย์ทั้งหลายต้องฉงนกันต่ออีกกระมังว่า แล้วเจ้ากัมมันตนี้แปลว่าอย่างไรอีก ฉะนั้นจึงขอทับศัพท์ว่า Active Learning หรือใช้คำย่อว่า AL ในการเขียนต่อไปนี้  ก่อนอื่น ขอให้นิยามหรือคำจำกัดความเกี่ยวกับ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ตัวอย่างแผนและสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ตัวอย่างแผนและสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งในตัวอย่างจะประกอบไปด้วยบันทึกการดำเนินกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ ครบถ้วน เรียนเล่นเป็นไทย เรียนเล่นเป็นตัวเลข เรียนเล่นเป็นScience เรียนเล่นเป็นEnglish ขอบคุณข้อมูล จาก  www.kruupdate.com

Read more

1234»