Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เด็ก ๆ ทะเลาะกันควรทำไงดี?

การทะเลาะกันของเด็กๆ ในฐานะคุณครูอาจจะมองเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่ครูควรปฏิบัติเมื่อเจอเหตุการณ์ดังกล่าวควรทำอย่างไร?? 👉เรียกเด็กมาดุและลงโทษให้รู้จักหลาบจำกัน👉อบรมสั่งสอนหรือแนะนำพร้อมให้โอกาสเด็กได้แก้ตัวก่อนลงโทษ✨คุณครูท่านไหนที่มีแนวทางในการรับมือและแก้ปัญหานี้ได้ สามารถโพสใต้คอมเม้นนี้เพื่อแชร์เทคนิคดีๆให้เพื่อนคุณครูได้ทำตามกันนะครับ

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เทคนิคการฟังเพื่อเข้าใจ (Empathy)” อีกหนึ่งเทคนิคที่จะช่วยแก้ปัญหาเด็กที่ทำให้ครูเหนื่อยใจ!

เทคนิคการฟังเพื่อเข้าใจ (Empathy) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยการจัดการกับนักเรียนที่มีปัญหา เด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นกลุ่มที่ก่อเรื่องให้คุณครูต้องเหนื่อยใจ ซึ่งอาจจะเป็นนักเรียนกลุ่มเดิมๆ ซึ่งเมื่อเกิดการทะเลาะกันขึ้น โดยสัญชาตญาณแล้ว เราจะตัดสินไปก่อนแล้วว่า เด็กคนนั้นๆ ต้องเป็นคนเริ่มก่อเรื่องก่อนแน่นอน เพราะชอบทำตัวมีปัญหา ก่อเรื่องในโรงเรียนบ่อยๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เด็กคนนั้นอาจจะพยายามทำตัวให้ดีขึ้น แต่เค้าอาจขาดการให้โอกาสจากคุณครูหรือเพื่อนรอบข้าง ซึ่งก็เป็นเรื่องยากที่จะสร้างพลังให้เด็กคนเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้!

Read more

Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องลําดับและอนุกรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่ เน้นกระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 38 คน ได้มา จาการสุ่มแบบ กลุ่ม (Cluster Random Sampling)ระยะเวลา 12 คาบ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแผนการ จัดการเรียนรู้ 1 แผนจํานวน12 คาบคาบละ...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

สร้างสมาธิ วิธีง่ายๆที่ได้ผลจริง!

คุณครูเคยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างที่เราสอนมั้ยครับ ว่าเค้าสนใจในสิ่งที่เราพูดมากน้อยแค่ไหน? สิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนคือ “สมาธิ” เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องใช้ในการเรียน แต่การเรียกสมาธินักเรียนก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเช่นกัน เราต้องพยายามหาสิ่งที่นักเรียนชอบ เพื่อเรียกสมาธิหรือเป็นการจูงใจให้เค้ารับฟังในสิ่งที่เราจะสอนให้ได้ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ “การเล่าเรื่องจากประสบการณ์” ของครูเอง อาจจะเป็นประสบการณ์ในปัจจุบันหรือเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับเราหรือประสบพบเจอมา นำมาค่อยๆเล่าให้น่าสนใจและเราต้องสังเกตพฤติกรรมนักเรียนไปด้วย แล้วค่อยๆผูกเข้ากับเนื้อหาที่จะสอนในบทนั้นๆ อย่างแนบเนียน.

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ฝึกให้นักเรียน ถอดบทเรียน (reflect) ทำอย่างไรดี?

ทักษะที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้คือทักษะ การถอดบทเรียน (reflect) นอกจากจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว การที่คุณครูฝึกให้เด็กทำ reflection บ่อยๆ จะทำให้เค้ามีความชัดในตัวเอง (self-awareness) รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้ดี หรือต้องพัฒนาด้านไหน และยังทำให้คุณครูรู้ว่าเด็กต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านไหนมีวิธีทำอย่างไรได้บ้าง??1.ใช้ประโยคง่ายๆเป็นกรอบในการ reflect ก่อนจบคาบเรียน คุณครูลองใช้เวลาซัก...

Read more

Read More
บทความ, สาระความรู้

เมื่อแผนที่ เป็นได้มากกว่ามีไว้เพื่อนำทาง ??

    แผนที่กับฟังก์ชั่นใหม่ๆที่ดึงดูดผู้ใช้       คุณครูเคยไหมครับ ที่อยู่ๆ ก็เกิดหมดมุก หรือ สมองตัน คิดแผนการสอนไม่ออก ไม่รู้จะหาสื่อสนุกๆอะไรมาสอนนักเรียนให้สนใจในการเรียนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนประถมตัวน้อยๆนี่ล่ะ เผลอเมื่อไหร่เขาก็ไปสนใจกับเรื่องอื่นแล้ว ที่จริงก็เป็นธรรมชาติของเด็กๆที่จะทนนั่งนิ่งๆฟังครูสอนได้ไม่นาน เทรนครูจะชวนมาลองปรับเปลี่ยนห้องเรียนของเรากันแบบง่ายๆ โดยคุณครูลองให้เด็กออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนบ้าง แทนที่จะอุดอู้อยู่แต่ในห้องเรียน แต่ว่าจะออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบธรรมดาทั่วไป ก็เห็นจะไม่ใช่สิ่งที่เทรนครูอยากแนะนำสักเท่าไหร่      ที่ประเทศญี่ปุ่นมีแผนที่ที่ตอบโจทย์เรื่อง “การเรียนรู้นอกห้องเรียน” ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอยู่ นั่นก็คือ ‘แผนที่เซ็ทนักสำรวจเมือง’ (まちたんけんキット)  ของบริษัท Zenrin บริษัทที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่และหนังสือท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าละเอียดถี่ถ้วนและเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น โดย แผนที่ที่ บริษัท Zenrin...

Read more

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดทข่าวสาร

คลอดหลักสูตร “เทรนครู” (TRAINKRU) ติดอาวุธครูไทยเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและองค์กรการศึกษาชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์พัฒนาการสอนคิด โรงเรียน อบจ.เชียงราย และอีกหลายสถาบัน ได้ร่วมมือกับ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะความรู้เพื่อตอบโจทย์การเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับคุณครูทุกท่าน...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

นักเรียนไม่ยอมตอบคำถาม ทำยังไงดี?

คุณครูหลายคนคงอยากเจอบรรยากาศห้องเรียนที่เด็กๆ มีส่วนรวมในการการสอน การตอบคำถาม แต่บ่อยครั้งที่เด็กๆกลับนั่งนิ่ง หลบตาไม่กล้าตอบ!? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นหละ? นั่นเป็นเพราะว่าเด็กเค้ารู้สึกไม่ปลอดภัย บางคนก็กลัวเพื่อนแซว ไม่อยากเด่น และที่สำคัญคือกลัวตอบผิด!.🔎 วันนี้เรามีเทคนิคการเพิ่มความมั่นใจให้เด็กๆ กล้าแสดงความเห็นในชั้นเรียน มาให้คุณครูได้ลองไปใช้กันครับ👉 สร้างบรรยากาศในห้องเรียน...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

แอพพลิเคชั่นสำหรับ ‘ใช้เพื่อเรียน’ ที่เหมาะกับห้องเรียน 4.0

ในยุคที่อะไรๆ ก็ 4.0 นี้ คิดว่าควรใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแล็ปท็อป ในห้องเรียนกันไหม ?ผู้ใหญ่หลายคนก็เป็นห่วงแหละว่า การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลอาจจะทำให้เด็กๆ ไม่ตั้งใจเรียนบ้าง ผลการเรียนแย่ลงบ้าง หรือขาดทักษะอะไรบางอย่างไปบ้าง แต่คำถามคือผลเสียเหล่านี้เกิดจากการที่อุปกรณ์ดิจิทัลไม่ได้ถูก ‘ใช้เพื่อเรียน’ ใช่ไหมนะ?แล้วถ้าอุปกรณ์เหล่านั้นถูก ‘ใช้เพื่อเรียน’ ล่ะ? ไม่ว่านักเรียนหรือครู ผู้ใหญ่หรือเด็ก ก็น่าจะสามารถตักตวงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนได้มากเลยThe...

Read more

«37383940