Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

แนวทางการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิดเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียว่า “คนอินเดียคิดเลขหลักแสนหลักล้านภายในเวลาไม่กี่วินาที” ในงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” และมอบนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการลงสู่การปฏิบัติ ที่ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) มีที่มาจากคัมภีร์โบราณในการคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตร 16 สูตร ที่เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร เป็นสูตรเฉพาะช่วยให้คิดลัดขึ้น และจาก...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ “ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA”

สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำหรับหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อพัฒนาตำราที่สอดคล้องกับบริบทไทยและได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ หนังสือ “ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA” นี้เป็นหนังสือที่พัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานของโครงการดังกล่าว มีเนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน การเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งผู้อ่าน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนเองสามารถนำโจทย์ปัญหาเหล่านั้นมาใช้ในการฝึกฝน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การใหให้เหตุผล และการนำความรู้คณิตศาสตร์ที่เรียนมาไปใช้แก้ปัญหา อันเป็นสมรรถนะสำคัญที่พึงบังเกิดกับผู้เรียน...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แจกเพลงภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสู่ภาษาอังกฤษ 200 ชม./ภาคเรียน

จากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องการเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากการเรียน 40 ชม./ภาคเรียน จะเพิ่มเป็น  200 ชม./ภาคเรียน  ทำให้ครูหลายๆท่านที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษกังวลใจ แต่ไม่เป็นไรเรามีสื่อเพลงภาษาอังกฤษมาแจก โหลดเก็บไว้ที่เครื่องได้เลย แล้วเอาไปสอนเด็กๆ โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต  (แต่สื่อในอินเตอร์เน็ตก็เยอะมากๆนะ อันนี้เอาไว้สำหรับ รร. ที่เน็ต รร. ไม่แรง จ้า) มีอยู่ 200 กว่าเพลง ลองเอาไปใช้เป็นสื่อการสอนดูปล. ไฟล์ที่มีนามสกุล...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

ดาวน์โหลดเพลงในหนังสือเรียนภาษาพาที 30 เพลง

เป็นเพลงที่ใช้ประกอบบทเพลงในหนังสือเรียนภาษาพาทีมีทั้งหมด 30 เพลง ต้องขอขอบคุณ คุณครู krunoi ที่กรุณาแชร์ไว้บน google drive  หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนทุกท่านนะครับ ลิ้งค์รวมไฟล์ 30 เพลง : คลิกดาวน์โหลด ขอบคุณข้อมูล : รักครู https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/3970/?fbclid=IwAR2EQLI-WET14NK0INZTrPXc25N1gCRUnS33jvUqrvcdhDZV3UrV2r6JFfM

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6  จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ทั้งหมด 11 ไฟล์  สามารถเข้าไปโหลดได้เลยครับ  ดาวน์โหลด : แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6 ขอบคุณข้อมูลจาก : รักครู https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/19815/?fbclid=IwAR3TWXFB7p3DxNCQcIJbx_aKwhHyppXBaBATMcKCnN4hbLwWclk8WU_Yl_o

Read more

Read More
Uncategorized, ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6 ขอบคุณข้อมูลจาก www.niets.or.th

Read more

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดทข่าวสาร

ประกาศจากเทรนครู “เข้าสู่ห้องเรียน 2018”

ทั้งนี้ หากคุณครูต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรบกวนกดที่ปุ่ม "คุยกับเทรนครู" เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ

Read more

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดทข่าวสาร

Education Technology กับการยกระดับการศึกษาของไทย

                ปฏิเสธไม่ได้ว่า วันนี้เทคโนโลยีทั้งเครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม อินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ ล้วนมีบทบาทในชีวิตคนเรามากขึ้น ทว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเป็นประโยชน์และแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง                ธานินทร์ ทิมทอง และเพื่อน เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยลดปัญหาด้านคุณภาพ และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่นำเทคโนโลยีเข้าไปสู่ระบบการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ช่วยสร้างคุณภาพทางการศึกษาของเด็ก ๆ จากกลุ่มเล็ก ๆ ขยายขึ้นเรื่อย ๆ จนวันนี้มีโรงเรียน...

Read more

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดทข่าวสาร

ผู้บริหาร เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันนี้ (2/7/62) คุณธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมการศึกษาในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารสถาบันอบรมพัฒนาครู "เทรนครู" เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมของประเทศไทย ในหัวข้อ “Asia, Expand the Social Economy Impact”...

Read more

«34567»