เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

วิทยฐานะ

“วิทยฐานะ” คือ เรื่องสำคัญและจำเป็นของครูทุกคน “เทรนครู” จึงมุ่งมั่นสร้างสรร รวบรวมเนื้อหา บทความ และข้อมูลเกี่ยวกับการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครู ที่กระชับ เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง อาทิ ข้อกำหนดของการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ, ว17, ว21,  การทำ PLC ฯลฯ


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top