เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

สื่อการสอน

การเตรียมสื่อการสอนในแต่ละคาบแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เทรนครู จึงรวบรวมสื่อการสอนที่น่าสนใจ และหลากหลาย เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ เพื่อให้คุณครูสามารถนำไปปรับใช้กับเด็กนักเรียนได้ในทุกระดับชั้น เพื่อให้การเรียนการสอนของคุณครูนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top