เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

กระทู้นี้ประกอบด้วย 1 ข้อความตอบกลับ มี 1 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย ครูเฟรน ครูเฟรน 4 ปี, 1 เดือน มาแล้ว

 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #3353

  บุคลิกภาพที่ครูพละควรมี คือ

  – ครูควรสงบเสงี่ยมต้องระมัดระวังในการวางตัวเสมอ
  – ครูควรแต่งกายเรีบยร้อยไม่แต่งกายนำสมัย และใช้เครื่องสำอางแต่พอประมาณ
  – พูดจาไพเราะอยู่เสมอ
  – พูดดังฟังชัดเจน
  – มีอารมณ์เย็นไม่ใจร้อนและไม่เอาแต่ใจจนเกินไป
  – มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
  – มีลักษณะเป็นผู้นำและเป็นที่พึ่งพิงได้
  – สามารถให้คำปรึกษาทั้งทางวิชาการและเรื่องส่วนตัวได้
  การปฎิบัติหน้าที่ในการสอน
  – นักพลศึกษาจะต้องมีใจรักและผูกพันในการสอน เข้าตามเวลาที่กำหนดเอาใจใส่ในการสอน
  – นักพลศึกษาจะต้องอุทิศกำลังกายและกำลังใจเพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  – นักพลศึกษาจะต้องปฎิบัติหน้าที่การสอนต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
  – นักพลศึกษาจะต้องยอมรับผลในการสอนของตนเองด้วยความเต็มใจแม้ว่าผลการสอนนั้นจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม
  – นักพลศึกษาจะต้องเตรียมตัวและเตรียมบทเรียนให้พร้อมที่จะเข้าสอน
  – นักพลศึกษาจะต้องจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการสอนให้เพียงพอ
  – นักพลศึกษาจะประเมินผลการสอนของตนเองเพื่อนำมาแก้ไขเป็นระยะ
  – นักพลศึกษาจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเป็นประจำและสม่ำเสมอโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
  – นักพลศึกษาจะสำนึกและระลึกถึงบุญคุณผู้ที่เคยได้ทำประโยชน์แก่วิชาชีพพลศึกษา
  – นักพลศึกษาจะพยายามหาทางตอบแทนบุญคุณผู้ที่เคยทำประโยชน์แก่วิชาชีพพลศึกษา
  นักพลศึกษาเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณอย่างน้อยที่สุดดังที่กล่าวมาแล้วนี้นอกจากว่าจะช่วยนักพลศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความงามทั้งกายวาจาและใจเป็นที่น่ารักน่านับถือเลื่อมใสในบุคคลทั่วไปที่ได้พบเห็นและรู้จักแล้วยังจะช่วยให้การปฎิบัติงานในวิชาชีพพลศึกษาได้ผลดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย

   

  มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ

 • #3354

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกประเด็น เพียงสมัครสมาชิกกับ “เทรนครู”

กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top