Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ศธ.ร่วมมือ 5 กระทรวงหลัก นำประชากรวัยเรียนนอกระบบกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หารือกับ 5 กระทรวงหลัก และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนนำประชากรวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาและกลุ่มออกกลางคัน ให้เข้ากลับมาเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เป็นการย้ำถึงนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ให้การศึกษาเป็นส่วนสำคัญนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนเชิญ 5 กระทรวง ร่วมวางแผนดึงผู้เรียนกลับเข้าระบบการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.ได้จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

Read more