Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

โหลดเลย! แผนการสอนการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ปฐมวัย 3-5 ขวบ พร้อมสื่อการสอน

มีแผนการจัดประสบการณ์ตั้งแต่ 3 - 5 ขวบ  พร้อมทั้งสื่อการจัดประสบการณ์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- อนุบาล 3 ทั้งสองภาคเรียนให้ดาวน์โหลดไปปรับใช้กันอีกด้วย ดาวน์โหลดสื่อการสอน-แผนการสอน ได้ที่นี่!! ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คุณครู  Supap Cha-am เผยแพร่ในกลุ่ม ตัวอย่างสื่อปฐมวัย และ www.รักครู.com

Read more