Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

คุรุสภา จ่อให้สทศ.ออกข้อสอบตั๋วครู

(24 เม.ย.) นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบมาตรฐานข้อสอบว่าจะเป็นข้อสอบในรูปแบบใดบ้างร่วมกับสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพราะผู้ที่เรียนจบสายครูมานั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาระดับหนึ่งแล้ว แต่จะให้มานั่งทำข้อสอบปรนัยก็คงอาจจะไม่ตรงจุด ดังนั้นแนวทางอาจจะเป็นการสอบด้วยข้อสอบอัตนัย ซึ่งคิดว่าเหมาะสมกับความคเป็นครูมากที่สุด โดยจะทำให้รู้ว่าการเป็นครูจะมีความคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากครูมีการจบหลากหลายวิชา ดังนั้นข้อสอบควรจะเป็นในทิศทางไหนได้บ้าง อีกทั้งครูที่จบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็จะมีหลายหมื่นคนถือว่าใช้งบประมาณค่อนข้างมาก ซึ่งเราจะต้องวางกรอบมาตรฐานของข้อสอบให้เสร็จสิ้นก่อนจากนั้นจะมีการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อไป“สำหรับสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยจะรวมไปถึงนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครู 4...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

หวั่นข้อสอบวัดทักษะอนาคตทำให้เด็กตจว.เสียเปรียบ

( 22เม.ย.)ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงข้อสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดจำนวนวิชา การสอบ และพิ่มการวัดทักษะในอนาคต เช่น เรื่องความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ จิตวิญญาณเพื่อประชาชน เป็นต้น โดยเริ่มใช้ปีการศึกษา 2565 ตนเห็นว่าเป็นข้อดี และที่ทปอ.จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขก็ยิ่งดี...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เทคนิคการออกข้อสอบ

การสอบ คือ เครื่องมือทางการวัดและประเมินผลอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินทักษะความรู้ของผู้เรียนในระบบการศึกษา ด้วยเพราะความที่ผลการสอบนั้นจะออกมาเป็นค่าคะแนน ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ผลหรือออกเกรดได้โดยไม่มีความคลาดเคลื่อนจากตัวแปรภายนอก เช่น อคติต่างๆ              การสอบนั้น มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 4 องค์ประกอบด้วยกัน นั้นคือ                   ...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET 2561 โหลดเลย!!

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562   นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ป.6+ม.3 ปีการศึกษา 2561 พร้อมเฉลย

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

รวมเว็บแจกฟรี ข้อสอบปลายภาค

ช่วงนี้หลายโรงเรียนสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว แต่หลายโรงเรียนก็ยังไม่สอบ หลายโรงเรียนก็ยังมีกิจกรรมอบรม สัมมนา กิจกรรมโรงเรียนมากมายทำให้หลายท่านทำข้อสอบไม่ทัน แอดมินเลยนำข้อสอบมาไว้เป็นตัวอย่างให้ครูไว้เป็นแนวทางในการออกข้อสอบ แต่ต้องตรวจให้ดีว่าตรงกับที่สอน เนื้อหาเดียวกันหรือไม่นะครับ เพราะถ้าไม่ดูให้ดีก็จะกลายเป็นว่าสอนอีกแบบ ออกสอบอีกแบบ 1.  ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 (หลักสูตร 51)  จาก โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงลิ้งก์ : http://bit.ly/2QgNPNR2. รวมข้อสอบทุกวิชา ห้องเรียนครูโสภณวิชน์ลิ้งก์ : http://bit.ly/2RhZJse3. คลังข้อสอบ จากทรูปลูกปัญญาลิ้งก์ : http://bit.ly/2RcoXYH4. 

Read more