Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

การศึกษา 50 : 50 อีกหนึ่งทางรอดของการศึกษาไทยในปัจจุบัน

           ในขณะที่เราเคยชินกับระบบการศึกษาไทยที่ปลูกฝังความรักชาติและคุณธรรมลงไปในตำราและคำสั่งสอน คุณครูหนึ่งคนที่กำราบเด็กทั้งห้องด้วยไม้เรียว ต้องสอนหลายห้อง หลายวิชา และเน้นการสอนแบบท่องจำ แต่ว่า ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ ระบบการศึกษานี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง ยิ่งโดยเฉพาะปัญหาความขาดแคลนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ยังคงเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจแก้ไขยากมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้การศึกษาไทยตอนนี้สุ่มเสี่ยงระหว่าง “รอด” และ “ไม่รอด” ไม่ต่างอะไรกับการเสี่ยงโยนหัว-ก้อย            “ธานินทร์...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ไขข้อข้องใจ 3 ระบบการศึกษาที่ระบุใน พรบ. การศึกษาปี 42

เนื่องจากมีคุณครูถามมาทางหลังไมค์ว่าอยากรู้ความหมายของ การศึกษาในระบบ,การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามคำนี้มาจาก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15  ว่าด้วยการจัดการศึกษาซึ่งกำหนดมีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย วันนี้เทรนครูจะมาอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆกันครับ          (1) การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาที่กำหนดทั้งจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและการประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน พูดง่ายๆ คือการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั่นเองครับ  ซึ่งจะแบ่งออกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สาธิต ม.ธรรมศาสตร์’ คืนสิทธิ ‘ครู’ พัฒนาตัวเองเพื่อผู้เรียน

ก้าวสำคัญของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ริเริ่มโครงการ Professional Development หรือ PD เพื่อปลูกความรู้สึกของครูว่าตนเองมีสิทธิในการพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบสนองโจทย์ใหญ่ของทางโรงเรียนคือ เด็ก หรือผู้เรียนอมรรัตน์ สีหะปัญญา หรือ ครูส้ม ผู้ดูแลโครงการ Professional Development โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่าว่า ในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับบุคลากรที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ จึงได้ริเริ่ม PD โดยเมื่อราว...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ด่วน!! ตรวจสอบสถานะอบรมคูปองครู 2561 (*อ่านให้จบ เพื่อประโยชน์ของคุณครูเอง*)

ตรวจสอบสถานะได้ตรงนี่ คุณครูสามารถตรวจสอบสถานะอบรมคูปองครู 2561 ง่ายๆเพียงแค่ “กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน” ของคุณครูทางเทรนครูนำตัวอย่าง สถานะการอบรม 3 รูปแบบ ดังนี้1.หลักสูตรแบบ เวิร์คช็อป2.หลักสูตรแบบ ออนไลน์3.หลักสูตรแบบ ผสมสื่อออนไลน์แต่ละประเภทจะแสดงผลอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ หลักสูตร “เวิร์คช็อป”1.หากผ่านการอบรม จะขึ้นสีเขียว “ผ่านการอบรม”...

Read more

Read More
Uncategorized, ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ประการ ได้แก่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานการบริการที่ดีการพัฒนาตนเองการทำงานเป็นทีมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูสมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency) 6 ประการ ได้แก่– การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้– การพัฒนาผู้เรียน– การบริหารจัดการชั้นเรียน– การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน–...

Read more

Read More
ประกาศกระทรวง, อัพเดทข่าวสาร

สรุป !! เกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ปี 2561

เนื่องจากคราวที่แล้วผมพูดถึงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแล้ว คราวนี้มาดูกันว่า หลักเกณฑ์ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้จะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากของเดิมกันยังไง ไปดูกันครับหมวด ในครึ่งปีที่แล้วมา ผมเรียกแบบนี้ก็แล้วกัน ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะยึดจาก หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) (ไฟล์Word)

โหลดกันเลยจ้า!! ✔แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) (ไฟล์Word)✔คู่มือการใช้แบบประเมิน 📃 (ไฟล์Word)✔หน้าปก (ไฟล์ PPT แก้ไขได้) ที่คุณครูสามารถนำไปแก้ไขตกแต่งได้ตามต้องการเลยครับ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สพฐ.จี้สอนวิชาวิทยาการคำนวณทุกชั้น

เลขาธิการ กพฐ. จี้ โรงเรียนทั่วประเทศสอนวิชาวิทยาการคำนวณในทุกระดับชั้น หวัง ยกระดับการเรียนการสอน และการสอบพิซา ชี้ วิชาดังกล่าวช่วยเด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ(12 ก.พ.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โดย สพฐ.ย้ำให้เรื่องนี้นำไปสู่การปฎิบัติให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณจะเป็นวิชาใหม่ที่เน้นให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียน เพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ครูช่างสายอาชีพไม่ต้องมีตั๋ว คุรุสภาให้ออกเกณฑ์ใหม่

(13 ก.พ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.)  ไปจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมประกาศเรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสำหรับครูช่างที่สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นและมีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพช่างต่างๆ ให้มาเป็นครูได้โดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจากนี้ไป กมว.จะไปดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคกรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปรับเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งครูอาชีวะ เป็นต้น  เพื่อให้การประกาศหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไม่เกิดความวุ่นวายและจะได้ไม่เกิดผลกระทบอื่นๆตามมาภายหลัง ดังนั้นระหว่างรอการประกาศหลักเกณฑ์ใหม่เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวะก็ยังให้ใช้ระเบียบเดิมไปก่อน โดยเท่าที่ทราบขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ทำหนังสือถึงกมว.ให้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับครูอาชีวศึกษาโดยระบุว่า ขณะนี้ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา...

Read more

123