Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

“ณัฎฐพล” แบ่งงาน 2 รมช.ศธ.รับผิดชอบ

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้มีคำสั่งแบ่งงานให้ รมช.ศึกษาธิการ ทั้ง 2 คนเป็นผู้รับชอบดูแลเรียบร้อยแล้ว โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช จะดูแลสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ส่วนนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ จะรับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ...

Read more