Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

“ณัฏฐพล”เผยในใจ”มีปัญหาเด็กผี-โกงอาหารกลางวัน”

(22ก.ค.)นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ  อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอมีการตั้งสมัชชาปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  ว่า ขณะนี้ทราบว่ามีผู้ที่สนใจจะมาช่วยแก้ไขปัญหาการศึกษาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งตนกำลังวางระบบในการที่รับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆทั้งข้าราชการครู  อดีตครู และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา   รวมถึงการรับฟังข้อมูลที่จะสื่อสารกันจากฝ่ายนโนบายไปยังฝ่ายปฎิบัติ  โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อจะได้รับข้อมูลอย่างเปิดกว้าง สามารถสื่อสารได้ 2 ทาง เมื่อได้ข้อมูลมาจะต้องนำมาแยกแยะเป็นหมวด ๆใช้เอไอมาวิเคราะห์   ซึ่งจะเห็นประเด็นสำคัญของเรื่องที่ผู้สื่อสารต้องการจะบอก   คาดว่าไม่เกิน 1 เดือน ก็จะได้ข้อมูลต่าง...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

“ณัฏฐพล”ขอนับหนึ่งศึกษาปัญหาโรงเรียนทั้งประเทศ แต่ให้ความสำคัญเรื่องครูอันดับ1

18ก.ค.62-“ณัฏฐพล” นับหนึ่งบริหารศธ. ขอนำข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด มาเอ็กซเรย์ศึกษาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง แต่ยังให้ความสำคัญ เรื่องครู มา อันดับ 1 ควบคู่กับการยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้ทันโลก ส่วนประเด็น พ.ร.บ.การศึกษาฯ คงต้องมีการนำมาศึกษาในรายละเอียดนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้ดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ. ตนเตรียมที่จะรับฟังข้อมูลทุกหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์และต่อยอดพัฒนาให้โครงการต่างๆ ให้ดีขึ้น สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตนก็จะรับฟัง และให้ความสำคัญกับครูเป็นอันดับหนึ่ง เพราะถือเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนของประเทศ...

Read more