Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ด่วน!! ตรวจสอบสถานะอบรมคูปองครู 2561 (*อ่านให้จบ เพื่อประโยชน์ของคุณครูเอง*)

ตรวจสอบสถานะได้ตรงนี่ คุณครูสามารถตรวจสอบสถานะอบรมคูปองครู 2561 ง่ายๆเพียงแค่ “กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน” ของคุณครูทางเทรนครูนำตัวอย่าง สถานะการอบรม 3 รูปแบบ ดังนี้1.หลักสูตรแบบ เวิร์คช็อป2.หลักสูตรแบบ ออนไลน์3.หลักสูตรแบบ ผสมสื่อออนไลน์แต่ละประเภทจะแสดงผลอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ หลักสูตร “เวิร์คช็อป”1.หากผ่านการอบรม จะขึ้นสีเขียว “ผ่านการอบรม”...

Read more