Read More
คูปองครู 62, อัพเดทข่าวสาร

คูปองครู ยังไม่ยกเลิก!!

ครูปองครูยังไม่ยกเลิก ยกเลิกเพียง ตัวชี้วัด 2.1 เท่านั้น คูปองครูยังไม่ยกเลิก โดยประกาศที่ออกมาเป็นการยกเลิกตัวชี้วัดที่ 2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรตามหนังสือ ว682 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 จากทาง ก.พ.ร.สพฐ. ย้ำว่าเป็นการยกเลิกการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1ใน KRS เท่านั้น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องรายงานข้อมูลมาในระบบ KRS ส่วนการดำเนินการของ สพค. ขณะนี้ยังคงปฎิบัติตามแนวทางปกติ

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ผุดตัวชี้วัดประเมินบุคลากรคุรุสภา

(30 เม.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการกำหนดตัวชี้วัดประกอบการประเมินองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพ.ร.บ.เฉพาะประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีองค์ประกอบของการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ งานตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี 2.ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ตามแนวทางปฎิรูปภาครัฐ 3.ประสิทธิภาพตามหลักภารกิจพื้นที่ ภูมิภาค ท้องถิ่น จังหวัดและกลุ้มจังหวัด...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เน้นพฤติกรรม มากกว่าคะแนนสอบ ตัวชี้วัดใหม่บอกถึงความสำเร็จของนักเรียน

ในอดีต ตัวชี้วัดในความสำเร็จทางการศึกษาทั้งเด็กและครูคือตัวเลขของคะแนนสอบ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน โดยการที่เด็กๆจะเรียนหนักและเรียนเป็นเวลานาน และต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้ได้คะแนนสอบสูงๆ นั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ตอนนี้ทัศนคติในเรื่องนั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว จากผลการศึกษาขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนชั้น ม.3 ในสหรัฐอเมริกา (เกรด 9) 574,000 คนเข้าร่วมแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของนักเรียนสามารถใช้คาดการณ์ความสำเร็จในอนาคตได้มากกว่าคะแนนสอบ และเมื่อวัดจากหลายปัจจัยเช่น การเข้าเรียนและการพักการเรียนพบว่า ครูที่ช่วยนักเรียนพัฒนาความประพฤติจะทำให้ระดับการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนและเกรดโดยเฉลี่ยมากกว่าครูที่เอาแต่สนคะแนนสอบเท่านั้นถึง 10 เท่าในสิงคโปร์เองก็เช่นกัน โดยในปี 2019 นี้จะเริ่มยุบ การสอบสำหรับชั้น...

Read more

Read More
วิทยฐานะ, สาระความรู้

เข้าใจความหมาย 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

วันนี้ “เทรนครู” นำความหมายของ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด รวบรวมมาให้คุณครู

Read more