Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดทข่าวสาร

สถาบันอบรม “เทรนครู” เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้าน STEM ศึกษา ในงาน Regional STEM Symposium 2019

สถาบันอบรมพัฒนาครู "เทรนครู" โดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนการสอนและบูรณาการ STEM Education ในงาน Regional STEM Symposium 2019 จัดโดย มูลนิธิ HEAD Foundation ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ในวันที่ 27-30 พฤษภาคม...

Read more