Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

หวั่นข้อสอบวัดทักษะอนาคตทำให้เด็กตจว.เสียเปรียบ

( 22เม.ย.)ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงข้อสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดจำนวนวิชา การสอบ และพิ่มการวัดทักษะในอนาคต เช่น เรื่องความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ จิตวิญญาณเพื่อประชาชน เป็นต้น โดยเริ่มใช้ปีการศึกษา 2565 ตนเห็นว่าเป็นข้อดี และที่ทปอ.จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขก็ยิ่งดี...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

7 ทักษะการสอนสำหรับคุณครู เพื่อต่อสู้กับโลกยุคอินเทอร์เน็ต

ในโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในห้องเรียนเพียงเดียว ในเมื่อความรู้จำนวนมหาศาลต่างเข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว ทั้งสูตรลัด วิดีโอสอนติว ซึ่งส่งผลให้คุณครูต้องปรับตัวเพื่อต่อสู้กับโลกยุคอินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ในปี 2560สำนักข่าว The Matter ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนหลายระดับชั้นในประเด็น ผู้สอนควรปรับตัวอย่างไรในยุคออนไลน์จนสรุปออกมาได้เป็น 7 ทักษะดังนี้ 1. ไม่อ่านหนังสือเรียนให้เด็กฟัง ผู้เรียนส่วนใหญ่บอกว่าการสอนตามหนังสือเป๊ะๆ แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะทุกคนสามารถศึกษาหาความรู้จากหนังสือเรียนได้ด้วยตัวเอง รวมไปถึงสามารถหาอ่านได้จากในอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน...

Read more