Read More
บทความ, สาระความรู้

นักหาของหายในโรงเรียน

วันหนึ่ง ในระหว่างที่ผมกำลังเดินอยู่ มีนักเรียนเอาดินสอแท่งหนึ่งมาให้ผม แล้วบอกว่า “เก็บได้ครับ”  เรื่องข้าวของหายเป็นปัญหาที่ครูจะต้องพบเจออยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด บางครั้งตะปูตัวเดียวก็ต้องแจ้ง เด็กชายเอ่ยถามผมต่อว่า “ของใครครับครู?” ผมได้แต่ยิ้มไม่รู้จะตอบไปว่าอย่างไร ในใจก็ได้แต่คิดว่า “ถามครูแล้วครูจะไปถามใครละ” แต่เด็กก็คือเด็ก พวกเขาคิดเสมอว่า ‘ครู’ จะต้องพึ่งพาได้ทุกอย่าง ดังนั้นผมจึงรับไว้ทุกครั้งจนในกระเป๋ากางเกงเต็มไปด้วยข้าวของที่แจ้งหาย จนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าหน้าที่รับของหายมันกลายเป็นภาระที่ชวนหงุดหงิดอยู่บ้าง บางครั้งนักเรียนก็ตามผมไปถึงบ้านพักเพื่อแจ้งของหายเล็กๆน้อยๆ จนผมอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งโรงเรียนนี้ไม่มีครูคนอื่นเลยหรอ ทำไมจึงต้องตามหาแค่ผมเท่านั้น ผมเองก็อยากมีชีวิตส่วนตัวบ้าง...

Read more

Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องลําดับและอนุกรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่ เน้นกระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 38 คน ได้มา จาการสุ่มแบบ กลุ่ม (Cluster Random Sampling)ระยะเวลา 12 คาบ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแผนการ จัดการเรียนรู้ 1 แผนจํานวน12 คาบคาบละ...

Read more

Read More
บทความ, สาระความรู้

เมื่อแผนที่ เป็นได้มากกว่ามีไว้เพื่อนำทาง ??

    แผนที่กับฟังก์ชั่นใหม่ๆที่ดึงดูดผู้ใช้       คุณครูเคยไหมครับ ที่อยู่ๆ ก็เกิดหมดมุก หรือ สมองตัน คิดแผนการสอนไม่ออก ไม่รู้จะหาสื่อสนุกๆอะไรมาสอนนักเรียนให้สนใจในการเรียนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนประถมตัวน้อยๆนี่ล่ะ เผลอเมื่อไหร่เขาก็ไปสนใจกับเรื่องอื่นแล้ว ที่จริงก็เป็นธรรมชาติของเด็กๆที่จะทนนั่งนิ่งๆฟังครูสอนได้ไม่นาน เทรนครูจะชวนมาลองปรับเปลี่ยนห้องเรียนของเรากันแบบง่ายๆ โดยคุณครูลองให้เด็กออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนบ้าง แทนที่จะอุดอู้อยู่แต่ในห้องเรียน แต่ว่าจะออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบธรรมดาทั่วไป ก็เห็นจะไม่ใช่สิ่งที่เทรนครูอยากแนะนำสักเท่าไหร่      ที่ประเทศญี่ปุ่นมีแผนที่ที่ตอบโจทย์เรื่อง “การเรียนรู้นอกห้องเรียน” ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอยู่ นั่นก็คือ ‘แผนที่เซ็ทนักสำรวจเมือง’ (まちたんけんキット)  ของบริษัท Zenrin บริษัทที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่และหนังสือท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าละเอียดถี่ถ้วนและเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น โดย แผนที่ที่ บริษัท Zenrin...

Read more