Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

บทอาขยานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 – ช่วงชั้นที่ 4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544

ในสมัยที่บทอาขยานกำลังได้รับความนิยมน้อยลง การเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือของเด็กก็ไม่สนุกเหมือนเดิม หากได้อ่านบทอาขยานเชื่อว่าเด็กๆจะต้องสนุกสนานและชอบอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น บทอาขยานนี้นอกจากมีบทอ่านแล้ว ในหน้าต่อจากบทที่อ่าน ยังบอกชื่อผู้แต่ง ข้อสังเกต ลักษณะที่มา คุณค่า ฉันทลักษณ์ ด้วยบทอาขยานภาษาไทย เล่มนี้ได้มาเพราะความอนุเคราะห์ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 ท่านได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ จึงได้มีโอกาสเอามาฝากเพื่อนครูขอบคุณข้อมูลจาก : รักครู.com ดาวน์โหลด : บทอาขยานภาษาไทย...

Read more