Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

‘บอร์ด ก.ค.ศ.’ เห็นชอบเกณฑ์บรรจุครูเหตุพิเศษ 4 กรณี เกณฑ์ย้ายครูข้ามหน่วยราชการ ในสังกัด ศธ.

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตามมาตร 50 ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์บรรจุครูวิธีพิเศษ

(23 เม.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีเหตุที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ จำนวน 4 กรณี ได้แก่ กรณีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ/นักเรียนทุนรัฐบาล การบรรจุในพื้นที่พิเศษ และความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่น ตามมาตรา 50 ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ โดยอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกวิธีอื่นได้ แห่ง...

Read more