Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ผุดตัวชี้วัดประเมินบุคลากรคุรุสภา

(30 เม.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการกำหนดตัวชี้วัดประกอบการประเมินองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพ.ร.บ.เฉพาะประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีองค์ประกอบของการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ งานตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี 2.ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ตามแนวทางปฎิรูปภาครัฐ 3.ประสิทธิภาพตามหลักภารกิจพื้นที่ ภูมิภาค ท้องถิ่น จังหวัดและกลุ้มจังหวัด...

Read more