Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ประธานกมว.-กพฐ.แนะรมว.ศธ.คนใหม่ควรทำ

(10 มิ.ย.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.)และ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ในเร็วๆนี้ จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)คนใหม่ ซึ่งประเด็นที่ รมว.ศธ.คนใหม่ควรพิจารณาคือ การกระจายอำนาจการบริหารเต็มรูปแบบจากกระทรวงศึกษาธิการให้จังหวัดรับผิดชอบดูแลการศึกษาของจังหวัดอย่างแท้จริง และควรรีบดำเนินการตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ครบทุกจังหวัดโดยเร็ว ทั้งนี้หากไม่สามารถกระจายอำนาจการบริหารเต็มรูปแบบได้ครบทุกจังหวัดก็ให้พิจารณาจังหวัดที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเป็นจังหวัดนำร่องก่อนได้ และขณะที่ยังไม่สามารถกระจายอำนาจให้จังหวัดรับผิดชอบก็ให้ทบทวนหาทางออก เพื่อแก้ปัญหาการไม่ลงรอยกันในเรื่องการใช้อำนาจการบริหารการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัด กับผูอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งขณะนี้สร้างความสับสนกับผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่มาก ทั้งที่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาของเด็กเหมือนกัน แต่การทำงานไม่สามารถประสานกันให้ดีเท่าที่ควร เพราะต่างฝ่ายต่างยึดติดอยู่กับอำนาจของตัวเองรศ.ดร.เอกชัย กล่าวต่อไปว่า...

Read more