Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

ไขข้อข้องใจ 3 ระบบการศึกษาที่ระบุใน พรบ. การศึกษาปี 42

เนื่องจากมีคุณครูถามมาทางหลังไมค์ว่าอยากรู้ความหมายของ การศึกษาในระบบ,การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามคำนี้มาจาก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15  ว่าด้วยการจัดการศึกษาซึ่งกำหนดมีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย วันนี้เทรนครูจะมาอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆกันครับ          (1) การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาที่กำหนดทั้งจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและการประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน พูดง่ายๆ คือการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั่นเองครับ  ซึ่งจะแบ่งออกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา...

Read more