Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เน้นพฤติกรรม มากกว่าคะแนนสอบ ตัวชี้วัดใหม่บอกถึงความสำเร็จของนักเรียน

ในอดีต ตัวชี้วัดในความสำเร็จทางการศึกษาทั้งเด็กและครูคือตัวเลขของคะแนนสอบ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน โดยการที่เด็กๆจะเรียนหนักและเรียนเป็นเวลานาน และต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้ได้คะแนนสอบสูงๆ นั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ตอนนี้ทัศนคติในเรื่องนั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว จากผลการศึกษาขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนชั้น ม.3 ในสหรัฐอเมริกา (เกรด 9) 574,000 คนเข้าร่วมแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของนักเรียนสามารถใช้คาดการณ์ความสำเร็จในอนาคตได้มากกว่าคะแนนสอบ และเมื่อวัดจากหลายปัจจัยเช่น การเข้าเรียนและการพักการเรียนพบว่า ครูที่ช่วยนักเรียนพัฒนาความประพฤติจะทำให้ระดับการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนและเกรดโดยเฉลี่ยมากกว่าครูที่เอาแต่สนคะแนนสอบเท่านั้นถึง 10 เท่าในสิงคโปร์เองก็เช่นกัน โดยในปี 2019 นี้จะเริ่มยุบ การสอบสำหรับชั้น...

Read more