Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

“หมอธี”สั่งยกเลิกครูทำแฟ้มประเมินความดี 13

3 มี.ค.62  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)ได้กำหนดแบบประเมินความดีความชอบปี 2562 เป็น 3 ด้าน 13 แฟ้มนั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับทราบความคิดเห็นของเพื่อนครูว่าเป็นการสร้างภาระและความยุ่งยากให้ผู้รับการประเมินเกินความจำเป็น เพราะต้องจัดทำแฟ้มถึง13 แฟ้ม จึงได้สั่งการให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ. ) แจ้ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท. ) ผอ.โรงเรียน...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

บอร์ด ก.ค.ศ. มีมติยกเลิกครูต้องบันทึกลง Logbook 

(26 ธ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับข้าราชการครู ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวเป็นเพียงการยกเลิกวิธีการบันทึกชั่วโมงการสอนเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการยกเลิก PLC หรือหลักฐานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพราะยังคงต้องมีมาตรฐานและการประเมินสมรรถนะของข้าราชการครูเอาไว้เช่นเดิม ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

Read more

Read More
วิทยฐานะ, สาระความรู้

Logbook ถูกยกเลิก!! แต่เรื่องอื่น ๆ ยังเหมือนเดิม

แม้ว่า กฏการกรอก Logbook จะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่เรื่องอื่นๆ ยังเหมือนเดิม ☑ PLC☑ การอบรมพัฒนาทักษะ ☑ การเก็บบันทึกชั่วโมงการสอนในห้องเรียน

Read more