Read More
บทความ, สาระความรู้

เทคโนโลยีทางการศึกษาโลกที่จะได้เห็นในปี 2019 การเติบโตของการคิดเชิงคำนวณในทุกวิชาและทุกเกรด

ตามรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มการมีงานทำของ World Economic Forum ในสหรัฐอเมริกา รายงานว่า นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาในปีนี้มากกว่า 65% มีแนวโน้มที่จะได้เข้าทำงานในตำแหน่งที่ยังไม่มีอยู่ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรม และยังรวมไปถึงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของเด็กนักเรียนทำให้เด็กขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและสร้างสรรค์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “การคิดเชิงคำนวณ” สำหรับแนวทางการศึกษาในปี 2019 คาดว่าจะเห็นกิจกรรมทางการศึกษาและบทเรียนที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังคาดหวังว่าจะได้เห็นคุณครูที่จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวคิดการคิดเชิงคำนวณนี้ไว้ในวิชาทุกวิชา ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ Digital Promise ได้รายงานถึงความเชื่อมโยงระหว่างการคิดเชิงคำนวณกับการใช้คอมพิวเตอร์ไว้ว่า “การคิดเชิงคำนวณเป็นทั้งทักษะในการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ - การสร้างค้นพบ และความเข้าใจโลก ส่วนคอมพิวเตอร์เป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้น” เนื่องจากการคิดเชิงคำนวณเป็นแนวทางการสอนที่แพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากแนวคิดนี้ยังเป็นแนวความคิดใหม่ที่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแทนที่แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นการท่องจำเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สพฐ.จี้สอนวิชาวิทยาการคำนวณทุกชั้น

เลขาธิการ กพฐ. จี้ โรงเรียนทั่วประเทศสอนวิชาวิทยาการคำนวณในทุกระดับชั้น หวัง ยกระดับการเรียนการสอน และการสอบพิซา ชี้ วิชาดังกล่าวช่วยเด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ(12 ก.พ.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โดย สพฐ.ย้ำให้เรื่องนี้นำไปสู่การปฎิบัติให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณจะเป็นวิชาใหม่ที่เน้นให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียน เพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ...

Read more