Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

“กนกวรรณ” อาสาขจัดสารพัดปัญหากศน.-สช.

(22 ก.ค.) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์  รมช.ศึกษาธิการ  เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่า ตนได้รับฟังข้อคิดเห็นจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวงข้องตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายงานให้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวเป็นการรับฟังข้อเสนอและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งอดีตและปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน เช่น  ปัญหาด้านงบประมาณ สภาพปัญหาของครูกศน. ซึ่งเป็นครูอัตราจ้างมาเป็นเวลานานแต่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ เป็นต้น  โดยการรับฟังข้อเสนอแนะทั้งหมดในครั้งนี้ตนจะนำมาประมวลผลต่อไป  พร้อมกับสรุปข้อมูลทั้งหมด เสนอให้ รมว.ศธ.รับทราบ เพื่อจะได้ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกันต่อไป...

Read more