Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สพฐ. เลื่อนวันจับสลาก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัวอนุบาล 1

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว อ๒๕  เรื่อง เลื่อนวันจับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์)ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการ๊ศึกษาขั้นพื้นฐาน...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สพฐ.จี้สอนวิชาวิทยาการคำนวณทุกชั้น

เลขาธิการ กพฐ. จี้ โรงเรียนทั่วประเทศสอนวิชาวิทยาการคำนวณในทุกระดับชั้น หวัง ยกระดับการเรียนการสอน และการสอบพิซา ชี้ วิชาดังกล่าวช่วยเด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ(12 ก.พ.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โดย สพฐ.ย้ำให้เรื่องนี้นำไปสู่การปฎิบัติให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณจะเป็นวิชาใหม่ที่เน้นให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียน เพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

‘หมอธี’ สั่งสพฐ.ดูข้อมูลควบรวมร.ร.เล็ก นักวิชาการหนุนเชื่อคุณภาพ กศ.ดีขึ้น

         เมื่อวันที่ 28 มกราคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารโลก เสนอแนวทางแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ โดยควรควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งตามแผนจะสามารถลดจำนวนโรงเรียนจาก 30,506 โรงเรียนเหลือ 17,766 โรงเรียน ห้องเรียนจาก 344,009 ห้องเหลือ 259,561 ห้อง...

Read more

Read More
วิทยฐานะ, สาระความรู้

เข้าใจความหมาย 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

วันนี้ “เทรนครู” นำความหมายของ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด รวบรวมมาให้คุณครู

Read more

12