Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

(ครูเลื่อนผ่านถือว่าพลาด!)13 เทคนิคช่วยให้ครูเรียกสมาธิเด็กให้ตั้งใจเรียน!!!

1.ครูต้องแสดงออกถึงพลังและความกระตือรือร้นอยู่เสมอในเวลาที่อยู่กับเด็ก อาทิเช่น อย่าเอาแต่ยืนนิ่งๆ อยู่กับที่ ให้เดินไปเดินมาบ้างและคอยพูดคุยสื่อสารกับเด็กอยู่เสมอ ครูควรปฏิบัติทั้งสองเรื่องนี้ควบคู่กันไป พร้อมกับหากิจกรรมที่สนุกสนานให้เด็กทำ2.การเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมด้วย ไม่ควรยืนพูดหน้าชั้นอย่างเดียว และครูควรตั้งคำถามบ่อยๆ ทั้งคำถามที่ต้องการคำตอบและไม่ต้องการคำตอบ ในการสาธิตอะไรต่างๆ ให้เด็กดู ครูอาจเป็นคนเริ่มต้นคำถามโดยให้เด็กเป็นคนต่อจนจบ ครูอาจจะทำอะไรบางอย่างให้เด็กดู แล้วถามว่า “ทำไมครูถึงทำอย่างนั้น?” มากกว่าการอธิบายเองทั้งหมด3.ครูควรทำสิ่งต่อไปนี้บ่อยๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ คือให้เด็กๆ เขยิบมานั่งใกล้ๆ ครูในขณะที่ครูกำลังจัดการเรียนการสอนหรือแสดงอะไรบางอย่างให้เด็กดู อาจให้เด็กนั่งขัดสมาธิบนพื้นก็ได้4.เมื่อเด็กตั้งคำถาม ให้ครูโยนลูกไปให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นคนตอบ โดยครูควรแน่ใจว่าเด็กคนแรกที่ครูเรียกเป็นคนที่รู้คำตอบนั้นๆ ดี...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

สร้างสมาธิ วิธีง่ายๆที่ได้ผลจริง!

คุณครูเคยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างที่เราสอนมั้ยครับ ว่าเค้าสนใจในสิ่งที่เราพูดมากน้อยแค่ไหน? สิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนคือ “สมาธิ” เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องใช้ในการเรียน แต่การเรียกสมาธินักเรียนก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเช่นกัน เราต้องพยายามหาสิ่งที่นักเรียนชอบ เพื่อเรียกสมาธิหรือเป็นการจูงใจให้เค้ารับฟังในสิ่งที่เราจะสอนให้ได้ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ “การเล่าเรื่องจากประสบการณ์” ของครูเอง อาจจะเป็นประสบการณ์ในปัจจุบันหรือเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับเราหรือประสบพบเจอมา นำมาค่อยๆเล่าให้น่าสนใจและเราต้องสังเกตพฤติกรรมนักเรียนไปด้วย แล้วค่อยๆผูกเข้ากับเนื้อหาที่จะสอนในบทนั้นๆ อย่างแนบเนียน.

Read more