Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

“การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง โดยสำนักนายกฯ

สำนักนายกรัฐมนตรี ออกหนังสือแจ้งเรื่อง คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ โดยสำหรับการจัดทำหนังสือราชการตามแบบท้ายระเบียบฯ จำนวน 11 แบบ เห็นควรใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Th Sarabun PSK) ขนาด 16 พอยท์ ซึ่งรายละเอียดในส่วนอื่นๆ คุณครูสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเอกสารด้านล่างนี้ครับ 👇👇 ดาวน์โหลดตัวอย่างและคำอธิบาย คลิก ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thailocalmeet.com.

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

หลักการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) พร้อมตัวอย่างแบบหนังสือที่ถูกต้อง

หลักการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) พร้อมตัวอย่างแบบหนังสือที่ถูกต้อง ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Read more