Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แจกหลักสูตร แผนการสอน แบบฝึกหัดปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560

แบ่งปันโดยคุณครู  Nuttanan San Sanรายละเอียดในไฟล์มีดังนี้ครับ– หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา มีของหลายโรงเรียนรวมกัน– แผนการสอนตามหลักสูตรเก่า อ.1-อ.2– แผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 60 อ.1-อ.2– แบบฝึกหัดอนุบาล(ไปปรับใช้ได้)– คู่มือหลักสูตร 60 3-6ปี ไฟล์ ทุกไฟล์ สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับ*ไฟล์มีขาดใหญ่...

Read more